av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-05-04T13:57:54+02:00
Tallene levner ingen tvil - de siste 10 år har vi bygget ned og gravd opp mer natur enn noensinne før her i landet. Denne nedbyggingen truer arter og naturmangfold, men også mange av våre aller viktigste naturgoder og naturgleder. Så hvorfor skjer dette da? Og kan vi snu utviklingen?
  • Det kommunale selvstyret: Svarteper eller trumf for naturen?
  • 2023-05-10T18:00:00+02:00
  • 2023-05-10T19:00:00+02:00
  • Tallene levner ingen tvil - de siste 10 år har vi bygget ned og gravd opp mer natur enn noensinne før her i landet. Denne nedbyggingen truer arter og naturmangfold, men også mange av våre aller viktigste naturgoder og naturgleder. Så hvorfor skjer dette da? Og kan vi snu utviklingen?
Onsdag 10. mai 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

+4795139006
All natur finnes i en kommune, og mye av forklaringen på naturkrisen er også å finne i kommunene. Samtidig er naturen også et lokalt, nasjonalt og globalt fellesgode og felleseie. I desember skrev Norge sammen med 195 andre land under på Naturavtalen, og med det forpliktet vi oss til stoppe tapet av natur innen 2050. Skal vi greie det må kommunene på banen. Men er en bedre politikk for naturen forenlig med det kommunale selvstyret?
 
Vigdis Vandvik er professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen, medlem av Naturrisikoutvalget, Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, og FNs Naturpanel.

I dette foredraget vil hun ta oss på en rundreise i jungelen av mangfoldig natur, naturpolitikk, og naturinteresser som finnes der ute i kommunene.
 
Ønsker du å grave mer i naturforskning? Som del av arrangementet viser vi kort en ny søkemotor for å finne åpen norsk forskning om bærekraft: baerekraftsforskning.no.
 
Arrangementet er en del av serien Akademisk aften
Bergen Offentlige  Bibliotek

Det kommunale selvstyret: Svarteper eller trumf for naturen?

Det kommunale selvstyret: Svarteper eller trumf for naturen?

Tallene levner ingen tvil - de siste 10 år har vi bygget ned og gravd opp mer natur enn noensinne før her i landet. Denne nedbyggingen truer arter og naturmangfold, men også mange av våre aller viktigste naturgoder og naturgleder. Så hvorfor skjer dette da? Og kan vi snu utviklingen?

  • Onsdag 10. mai
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
All natur finnes i en kommune, og mye av forklaringen på naturkrisen er også å finne i kommunene. Samtidig er naturen også et lokalt, nasjonalt og globalt fellesgode og felleseie. I desember skrev Norge sammen med 195 andre land under på Naturavtalen, og med det forpliktet vi oss til stoppe tapet av natur innen 2050. Skal vi greie det må kommunene på banen. Men er en bedre politikk for naturen forenlig med det kommunale selvstyret?
 
Vigdis Vandvik er professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen, medlem av Naturrisikoutvalget, Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, og FNs Naturpanel.

I dette foredraget vil hun ta oss på en rundreise i jungelen av mangfoldig natur, naturpolitikk, og naturinteresser som finnes der ute i kommunene.
 
Ønsker du å grave mer i naturforskning? Som del av arrangementet viser vi kort en ny søkemotor for å finne åpen norsk forskning om bærekraft: baerekraftsforskning.no.
 
Arrangementet er en del av serien Akademisk aften