av EON sist endret 2023-11-12T20:24:33+01:00
I anledning Bergens Historiske Forenings generalforsamling kåserer Mons Kvamme om Håkarlestranden.
Torsdag 23. november 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Håkarlestranden nevnes av Edvardsen som en gammel betegnelse på den ytre delen av Stranden. Noen eksakt avgrensing gir han ikke, men sannsynligvis er det området utenfor Erkebispegården han tenker på. Strøket, som hovedsaklig ble bebygget etter reformasjonen, utgjorde i flere hundre år en alderdommelig «ouverture» til byen ved innseilingen på Vågen. Med unntak av Tollboden og en håndfull trehus ved Slibjerget, er det i dag ikke en flis igjen av den historiske bebyggelsen på Håkarlestranden.

Møtet er åpent for alle.

Mons Kvamme (f. 1952) har hele livet bodd i et gammelt hus på Nordnes. Han ble tidlig opptatt av bydelens historie, en interesse han har hatt stor glede av. Kvamme er utdannet botaniker og har lang erfaring med ulike former for fagformidling. Han har gjennom mange år tilegnet seg omfattende kunnskaper om historien på Nordnes og liker å dele dette stoffet med andre. Kvamme utgav i 2022 boken Nordnes – beretninger fra en gammel bydel.

Bergen Offentlige  Bibliotek

En vandring på Håkarlestranden med Mons Kvamme

En vandring på Håkarlestranden med Mons Kvamme

I anledning Bergens Historiske Forenings generalforsamling kåserer Mons Kvamme om Håkarlestranden.

  • Torsdag 23. november
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

Håkarlestranden nevnes av Edvardsen som en gammel betegnelse på den ytre delen av Stranden. Noen eksakt avgrensing gir han ikke, men sannsynligvis er det området utenfor Erkebispegården han tenker på. Strøket, som hovedsaklig ble bebygget etter reformasjonen, utgjorde i flere hundre år en alderdommelig «ouverture» til byen ved innseilingen på Vågen. Med unntak av Tollboden og en håndfull trehus ved Slibjerget, er det i dag ikke en flis igjen av den historiske bebyggelsen på Håkarlestranden.

Møtet er åpent for alle.

Mons Kvamme (f. 1952) har hele livet bodd i et gammelt hus på Nordnes. Han ble tidlig opptatt av bydelens historie, en interesse han har hatt stor glede av. Kvamme er utdannet botaniker og har lang erfaring med ulike former for fagformidling. Han har gjennom mange år tilegnet seg omfattende kunnskaper om historien på Nordnes og liker å dele dette stoffet med andre. Kvamme utgav i 2022 boken Nordnes – beretninger fra en gammel bydel.