av Eli Vaage sist endret 2022-07-25T10:00:20+02:00
Velkommen til føredrag med Gunnar Skirbekk om ytringsfridomen.
Onsdag 23. november 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet
Er ytringsfridom eit allmenngyldig prinsipp? Eller berre ein vestleg verdi, i ei globalisert verd prega av kulturelt mangfald og geopolitiske spenningar?
Eit velkjent og stridig tema, i mange samanhengar – jf striden om karikaturane i Jyllandsposten.
 
Derfor, to spørsmål:
- I kva forstand er det mogleg å grunngi ytringsfridom som eit allmenngyldig prinsipp, forpliktande for oss alle, alle vi som lever i dag, i dagens kriseråka samfunn?
- Og i så fall, kva for grep må til for å styrke ein open og opplyst ytringskultur, mellom anna med brodd mot ‘fake news’ og manglande opplysing?
 
Gunnar Skirbekk, professor em. i vitskapsfilosofi ved UiB, tar utfordringa.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HLV og NHH. 
 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj - Er ytringsfridom eit allmenngyldig prinsipp?

Akademisk lunsj - Er ytringsfridom eit allmenngyldig prinsipp?

Velkommen til føredrag med Gunnar Skirbekk om ytringsfridomen.

  • Onsdag 23. november
  • 12:00 - 12:30
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Er ytringsfridom eit allmenngyldig prinsipp? Eller berre ein vestleg verdi, i ei globalisert verd prega av kulturelt mangfald og geopolitiske spenningar?
Eit velkjent og stridig tema, i mange samanhengar – jf striden om karikaturane i Jyllandsposten.
 
Derfor, to spørsmål:
- I kva forstand er det mogleg å grunngi ytringsfridom som eit allmenngyldig prinsipp, forpliktande for oss alle, alle vi som lever i dag, i dagens kriseråka samfunn?
- Og i så fall, kva for grep må til for å styrke ein open og opplyst ytringskultur, mellom anna med brodd mot ‘fake news’ og manglande opplysing?
 
Gunnar Skirbekk, professor em. i vitskapsfilosofi ved UiB, tar utfordringa.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HLV og NHH.