av Arild Ness sist endret 2022-04-20T16:19:38+02:00
Teatergarasjen inviterer til samtale.
Onsdag 20. april 18:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg

Gratisbilletter her: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb/e/gaaologisamtale

 
NO:
“[Det finnes] den stedsfornemmelsen som bare kan oppnås til fots. Mange mennesker lever sine liv innendørs nå om dagen – hjemme, i bilen, treningsstudioet, kontoret, butikkene, – adskilt fra hverandre. Til fots er alt mer sammensatt, for når man går så inntar man mellomrommene på samme måte som man inntar rommene. En lever i en stor verden snarere enn i innebygde rom satt opp imot verden. ... Det tilfeldige og skjermløse gjør deg i stand til å finne det du ikke leter etter, og du kjenner ikke et sted før det har overrasket deg. Det å gå er en måte å vedlikeholde et bolverk mot svekkelsen av ånden, kroppen, landskapet og byen, og enhver fotgjenger er en patruljerende vakt som beskytter det ubeskrivelige” (Rebecca Solnit, Wanderlust, oversatt her).
 
I prosjektet «Gåologi» har kunstnerne undersøkt fysiske og psykiske elementer ved det å gå, hvordan det påvirker hjernen og vår oppfatning av byen og privatsfæren. I denne samtalen vil paneldeltakerne diskutere noen tanker som kom i løpet av disse gåturene, tanker om byplanlegging, møtesteder, samvirket av maktrelasjoner som åpenbarte seg for dem mens de gikk. Hvordan vår fysiske fremferd endrer seg, hvor synlig eller usynlig vi er, hvor vi kan og ikke kan gå, og hvordan vi føler oss hjemme i det urbane rommet.
 
En spesiell anbefaling fra kunstnerne:
Før samtalen inviterer kunstnerne Alwynne Pritchard og Eva Pfitzenmaier deg til å ta en spasertur i byen eller i forstedene for deg selv. Se på det som en form for forberedelse. Deres turer har vanligvis vart fra én til seks timer. De anbefaler deg å unne deg selv minst én time av tiden din for en slik opplevelse, og oppfordrer deg til å gå uten noe spesifikt mål eller mening. La telefonen bli liggende i lommen. Og kanskje til og med: tillat deg selv å gå deg vill underveis. God tur!
 
Paneldeltakere: Katrine Nødtvedt og Tina Sinclair sammen med kunstnerne Alwynne Pritchard and Eva Pfitzenmaier.
Moderator: Maud Ceuterick.
---
EN:
"[There is] the sense of place that can only be gained on foot. Many people nowadays live in a series of interiors—home, car, gym, office, shops—disconnected from each other. On foot everything stays connected, for while walking one occupies the spaces between those interiors in the same way one occupies those interiors. One lives in the whole world rather than in interiors built up against it. ... The random, the unscreened, allows you to find what you don’t know you are looking for, and you don’t know a place until it surprises you. Walking is one way of maintaining a bulwark against this erosion of the mind, the body, the landscape, and the city, and every walker is a guard on patrol to protect the ineffable” (Rebecca Solnit, Wanderlust).
 
In their project Gåologi (walkology) the artists wonder about the physical and psychological aspects of walking, what it does to our brain and how it changes our perceptions of the city and of the domestic space. The panelists will discuss points of reflections that came up during their walks, aspects of urban planning, meeting places, and the intersectionality of power relations when walking in the city. How our physical appearance change, how visible or invisible we are, where we can or cannot go, and how we feel at home in the urban space.
 
A special recommendation:
Before the discussion the artists Alwynne Pritchard and Eva Pfitzenmaier invite you to take a walk in the city or in the suburbs for yourself. A way of preparation. Their walks have usually been between 1 and 6 hours. They recommend you to treat yourself to at least one hour of your time for this experience, and encourage you to walk without a specific goal or intention, to leave your phone in your pocket and maybe even allow yourself to get lost along the way. Enjoy!
 
Speakers: Tina Sinclair together with the artists Alwynne Pritchard and Eva Pfitzenmaier.
Moderator: Maud Ceuterick
Bergen Offentlige  Bibliotek

Gåologi – refleksjoner om urban planlegging

Gåologi – refleksjoner om urban planlegging

Teatergarasjen inviterer til samtale.

  • Onsdag 20. april
  • 18:00 - 19:30
  • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg
  • GRATIS

Gratisbilletter her: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb/e/gaaologisamtale

 
NO:
“[Det finnes] den stedsfornemmelsen som bare kan oppnås til fots. Mange mennesker lever sine liv innendørs nå om dagen – hjemme, i bilen, treningsstudioet, kontoret, butikkene, – adskilt fra hverandre. Til fots er alt mer sammensatt, for når man går så inntar man mellomrommene på samme måte som man inntar rommene. En lever i en stor verden snarere enn i innebygde rom satt opp imot verden. ... Det tilfeldige og skjermløse gjør deg i stand til å finne det du ikke leter etter, og du kjenner ikke et sted før det har overrasket deg. Det å gå er en måte å vedlikeholde et bolverk mot svekkelsen av ånden, kroppen, landskapet og byen, og enhver fotgjenger er en patruljerende vakt som beskytter det ubeskrivelige” (Rebecca Solnit, Wanderlust, oversatt her).
 
I prosjektet «Gåologi» har kunstnerne undersøkt fysiske og psykiske elementer ved det å gå, hvordan det påvirker hjernen og vår oppfatning av byen og privatsfæren. I denne samtalen vil paneldeltakerne diskutere noen tanker som kom i løpet av disse gåturene, tanker om byplanlegging, møtesteder, samvirket av maktrelasjoner som åpenbarte seg for dem mens de gikk. Hvordan vår fysiske fremferd endrer seg, hvor synlig eller usynlig vi er, hvor vi kan og ikke kan gå, og hvordan vi føler oss hjemme i det urbane rommet.
 
En spesiell anbefaling fra kunstnerne:
Før samtalen inviterer kunstnerne Alwynne Pritchard og Eva Pfitzenmaier deg til å ta en spasertur i byen eller i forstedene for deg selv. Se på det som en form for forberedelse. Deres turer har vanligvis vart fra én til seks timer. De anbefaler deg å unne deg selv minst én time av tiden din for en slik opplevelse, og oppfordrer deg til å gå uten noe spesifikt mål eller mening. La telefonen bli liggende i lommen. Og kanskje til og med: tillat deg selv å gå deg vill underveis. God tur!
 
Paneldeltakere: Katrine Nødtvedt og Tina Sinclair sammen med kunstnerne Alwynne Pritchard and Eva Pfitzenmaier.
Moderator: Maud Ceuterick.
---
EN:
"[There is] the sense of place that can only be gained on foot. Many people nowadays live in a series of interiors—home, car, gym, office, shops—disconnected from each other. On foot everything stays connected, for while walking one occupies the spaces between those interiors in the same way one occupies those interiors. One lives in the whole world rather than in interiors built up against it. ... The random, the unscreened, allows you to find what you don’t know you are looking for, and you don’t know a place until it surprises you. Walking is one way of maintaining a bulwark against this erosion of the mind, the body, the landscape, and the city, and every walker is a guard on patrol to protect the ineffable” (Rebecca Solnit, Wanderlust).
 
In their project Gåologi (walkology) the artists wonder about the physical and psychological aspects of walking, what it does to our brain and how it changes our perceptions of the city and of the domestic space. The panelists will discuss points of reflections that came up during their walks, aspects of urban planning, meeting places, and the intersectionality of power relations when walking in the city. How our physical appearance change, how visible or invisible we are, where we can or cannot go, and how we feel at home in the urban space.
 
A special recommendation:
Before the discussion the artists Alwynne Pritchard and Eva Pfitzenmaier invite you to take a walk in the city or in the suburbs for yourself. A way of preparation. Their walks have usually been between 1 and 6 hours. They recommend you to treat yourself to at least one hour of your time for this experience, and encourage you to walk without a specific goal or intention, to leave your phone in your pocket and maybe even allow yourself to get lost along the way. Enjoy!
 
Speakers: Tina Sinclair together with the artists Alwynne Pritchard and Eva Pfitzenmaier.
Moderator: Maud Ceuterick