av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-10-25T09:05:28+01:00
Velkommen til akademisk lunsj.
Onsdag 12. januar 12:00
Hovedbiblioteket, Amalies hage

Kontakt

95139006

Forskningsprosjektet Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer var til stede i norske lokalmiljø der det ble etablert mottak i 2015. Vi snakka både med dem som kom og dem som bodde i nærheten av mottakene og brukte den store Norsk medborgerpanelundersøkelsen  til å måle hvordan folks holdninger forandra seg før og etter mottakene ble etablert og nedlagt. Hva kan vi lære av denne tiden og hvordan gikk det med dem som kom til Norge, flyttet fra mottakene og ut i nye lokalmiljø? Bruker de all sin tid på å den norske integreringen eller vier de krefter til å påvirke utviklingen i Syria ti år etter krigen startet?

Forskerne Amany Selim, Susanne Bygnes og Elisabeth Ivarsflaten kommer for å fortelle om prosjektet. 

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH.

PÅMELDING: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/hva-laerte-vi-av-flyktningkrisa-i-2015

Bergen Offentlige  Bibliotek

Hva lærte vi av flyktningkrisa i 2015?

Hva lærte vi av flyktningkrisa i 2015?

Velkommen til akademisk lunsj.

  • Onsdag 12. januar
  • 12:00 - 13:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies hage
  • GRATIS

Forskningsprosjektet Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer var til stede i norske lokalmiljø der det ble etablert mottak i 2015. Vi snakka både med dem som kom og dem som bodde i nærheten av mottakene og brukte den store Norsk medborgerpanelundersøkelsen  til å måle hvordan folks holdninger forandra seg før og etter mottakene ble etablert og nedlagt. Hva kan vi lære av denne tiden og hvordan gikk det med dem som kom til Norge, flyttet fra mottakene og ut i nye lokalmiljø? Bruker de all sin tid på å den norske integreringen eller vier de krefter til å påvirke utviklingen i Syria ti år etter krigen startet?

Forskerne Amany Selim, Susanne Bygnes og Elisabeth Ivarsflaten kommer for å fortelle om prosjektet. 

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH.

PÅMELDING: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/hva-laerte-vi-av-flyktningkrisa-i-2015