av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-01-12T17:29:55+01:00
«Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Åtte år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?
  • Hva vet vi om spiseforstyrrelser?
  • 2021-02-11T19:00:00+01:00
  • 2021-02-11T20:30:00+01:00
  • «Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Åtte år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?
Torsdag 11. februar 19:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006

Arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernsregler, og har plass til 40 deltagere. 

Påmelding via: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/hva-vet-vi-om....

Dette er blant spørsmålene ROS vil utforske med arrangementsrekken «Den nye sjelen?» på Bergen Offentlige Bibliotek i 2021. I løpet av tre kvelder vil vi invitere fag- og ressurspersoner til sofasamtaler om mat, kropp og kultur.

Torsdag 11. februar er spiseforstyrrelser tema for sofasamtalen. Hva vet vi egentlig om disse lidelsene? Hvem får spiseforstyrrelser, og hvorfor? Hva vet vi om effekten av behandling? Og stemmer det at stadig flere strever med mat og kropp under covid-19?
I sofaen sitter Øyvind Rø, KariAnne Vrabel og Rebekka Hamre Mæland.
______________________________
Øyvind Rø er professor i psykiatri ved Universitet i Oslo og forskningsleder ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus. Han har over 20 års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og har skrevet mange forskningsartikler og bokkapitler om spiseforstyrrelser. Han er også leder for Nasjonalt klinisk nettverk innen spiseforstyrrelser.

KariAnne Vrabel er Ph.D, psykologspesialist ved Modum Bad og førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt UiO. Vrabel er forskningsleder ved Modum Bads Forskningsinstitutt som har et forskningsmessig fokus på effekten av psykologisk behandling og hva som er virksomt i psykoterapi, og er spesifikt opptatt av behandling for spiseforstyrrelser.

Rebekka Hamre Mæland er rådgiver ved ROS senter i Vestland og har en mastergrad i klinisk ernæring. Hun har også egenerfaring med spiseforstyrrelser.
Samtalen ledes av Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Hva vet vi om spiseforstyrrelser?

Hva vet vi om spiseforstyrrelser?

«Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Åtte år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?

  • Torsdag 11. februar
  • 19:00 - 20:30
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

Arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernsregler, og har plass til 40 deltagere. 

Påmelding via: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/hva-vet-vi-om....

Dette er blant spørsmålene ROS vil utforske med arrangementsrekken «Den nye sjelen?» på Bergen Offentlige Bibliotek i 2021. I løpet av tre kvelder vil vi invitere fag- og ressurspersoner til sofasamtaler om mat, kropp og kultur.

Torsdag 11. februar er spiseforstyrrelser tema for sofasamtalen. Hva vet vi egentlig om disse lidelsene? Hvem får spiseforstyrrelser, og hvorfor? Hva vet vi om effekten av behandling? Og stemmer det at stadig flere strever med mat og kropp under covid-19?
I sofaen sitter Øyvind Rø, KariAnne Vrabel og Rebekka Hamre Mæland.
______________________________
Øyvind Rø er professor i psykiatri ved Universitet i Oslo og forskningsleder ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus. Han har over 20 års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og har skrevet mange forskningsartikler og bokkapitler om spiseforstyrrelser. Han er også leder for Nasjonalt klinisk nettverk innen spiseforstyrrelser.

KariAnne Vrabel er Ph.D, psykologspesialist ved Modum Bad og førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt UiO. Vrabel er forskningsleder ved Modum Bads Forskningsinstitutt som har et forskningsmessig fokus på effekten av psykologisk behandling og hva som er virksomt i psykoterapi, og er spesifikt opptatt av behandling for spiseforstyrrelser.

Rebekka Hamre Mæland er rådgiver ved ROS senter i Vestland og har en mastergrad i klinisk ernæring. Hun har også egenerfaring med spiseforstyrrelser.
Samtalen ledes av Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.