av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-08-03T11:06:10+02:00
Prosjektet viser at mange med gjennomførbare og velrettede kostholdsendringer kan forvente betydelig gevinst i leveutsikter. En god del av disse resultatene vil bli presentert i løpet av aftenen.
Onsdag 6. september 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

+4795139006
Maten vi spiser betyr mye for helsen vår, og usunn mat fører er forbundet med rundt 11 millioner tidlige dødsfall. Tidligere forskning har gitt noe innsikt i hvordan matvaregrupper enkeltvis er forbundet med forventet levealder, men har gitt mindre kunnskap om hva en kan forvente når en setter dette sammen. En har også forskning som ser på kostholdsmønstre (eller «dietter»), men et bredt spekter av spisevaner med ulik helsepåvirkning kan tilhøre samme kostholdsmønster slik at det ikke alltid er lett å si hvordan en kommer best ut basert på denne forskningen. En forskningsgruppe ledet fra Bergen leder an på forskning som viser hvordan ulike kostholdsendringer er forbundet med helse og leveutsikter. Food4HealthyLife-prosjektet har fått mye oppmerksomhet i store deler av verden (https://plos.altmetric.com/details/122672633/news).
 
Lars T. Fadnes er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen og spesialist i allmennmedisin. Han har forsket mye på kosthold og kronisk sykdom og leder blant annet studien Food4HealthyLife.
 
Arrangementet er en del av serien Akademisk aften og er et samarbeid mellom biblioteket, Universitetsbiblioteket, NHH og HVL.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Hvordan er våre matvalg forbundet med helse og forventet levalder?

Hvordan er våre matvalg forbundet med helse og forventet levalder?

Prosjektet viser at mange med gjennomførbare og velrettede kostholdsendringer kan forvente betydelig gevinst i leveutsikter. En god del av disse resultatene vil bli presentert i løpet av aftenen.

  • Onsdag 6. september
  • 18:00 - 18:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Maten vi spiser betyr mye for helsen vår, og usunn mat fører er forbundet med rundt 11 millioner tidlige dødsfall. Tidligere forskning har gitt noe innsikt i hvordan matvaregrupper enkeltvis er forbundet med forventet levealder, men har gitt mindre kunnskap om hva en kan forvente når en setter dette sammen. En har også forskning som ser på kostholdsmønstre (eller «dietter»), men et bredt spekter av spisevaner med ulik helsepåvirkning kan tilhøre samme kostholdsmønster slik at det ikke alltid er lett å si hvordan en kommer best ut basert på denne forskningen. En forskningsgruppe ledet fra Bergen leder an på forskning som viser hvordan ulike kostholdsendringer er forbundet med helse og leveutsikter. Food4HealthyLife-prosjektet har fått mye oppmerksomhet i store deler av verden (https://plos.altmetric.com/details/122672633/news).
 
Lars T. Fadnes er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen og spesialist i allmennmedisin. Han har forsket mye på kosthold og kronisk sykdom og leder blant annet studien Food4HealthyLife.
 
Arrangementet er en del av serien Akademisk aften og er et samarbeid mellom biblioteket, Universitetsbiblioteket, NHH og HVL.