av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-11-22T08:51:44+01:00
I anledning av at Geir Kjell Andersland blir 75 år 22.11.2023, inviteres det til Faglig seminar om barns rettigheter. Arrangør: Venstre
Fredag 24. november 11:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

+4795139006
Det er 20 år siden FNs barnekonvensjon (BK) ble gjort til en direkte del av norsk rett (inkorporert) gjennom menneskerettsloven. Samtidig er det også 75 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble undertegnet.
 
Hva er i lys av disse tidsperspektiver status og utfordringer for Norges etterlevelse av BK?
 
Hovedinnlegg ved:
Seniorrådgiver Kirsten Kvalø, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi, universitetslektor ved UiB og tidligere medlem av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg (MRU).
 
Deretter vil et panel diskutere og kommentere den aktuelle tematikken.
 
I panelet sitter:
Professor ved UiO Kirsten Sandberg, tidligere leder og medlem av FNs barnekomite
Professor ved UiB Henriette Sinding Aasen, med særlig fokus på barns rettigheter til helse- og velferdsgoder
Professor ved UiB Terje Einarsen, styreleder for International Commission of Jurists (ICJ) - avdeling Norge
 
Seminaret og panelsamtalen vil bli ledet av Geir Kjell Andersland
 
Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. E-postadresser samlet inn for denne påmeldingen deles ikke med tredjepart og brukes bare for å gi nødvendig informasjon eller å informere om eventuelle endringer i programmet.
 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Faglig seminar om barns rettigheter

Faglig seminar om barns rettigheter

I anledning av at Geir Kjell Andersland blir 75 år 22.11.2023, inviteres det til Faglig seminar om barns rettigheter. Arrangør: Venstre

  • Fredag 24. november
  • 11:00 - 13:30
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Det er 20 år siden FNs barnekonvensjon (BK) ble gjort til en direkte del av norsk rett (inkorporert) gjennom menneskerettsloven. Samtidig er det også 75 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble undertegnet.
 
Hva er i lys av disse tidsperspektiver status og utfordringer for Norges etterlevelse av BK?
 
Hovedinnlegg ved:
Seniorrådgiver Kirsten Kvalø, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi, universitetslektor ved UiB og tidligere medlem av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg (MRU).
 
Deretter vil et panel diskutere og kommentere den aktuelle tematikken.
 
I panelet sitter:
Professor ved UiO Kirsten Sandberg, tidligere leder og medlem av FNs barnekomite
Professor ved UiB Henriette Sinding Aasen, med særlig fokus på barns rettigheter til helse- og velferdsgoder
Professor ved UiB Terje Einarsen, styreleder for International Commission of Jurists (ICJ) - avdeling Norge
 
Seminaret og panelsamtalen vil bli ledet av Geir Kjell Andersland
 
Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. E-postadresser samlet inn for denne påmeldingen deles ikke med tredjepart og brukes bare for å gi nødvendig informasjon eller å informere om eventuelle endringer i programmet.