av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-08-21T14:04:43+02:00
I august inviterer Bergen kommune til fire åpne innspillsmøter om plan for økt deltakelse i kunst og kulturliv i bydelene og rullering av kulturarenaplanen. Fortell oss hva du savner i din bydel.
Mandag 21. august 18:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg

Kontakt

Charlotte Myrbråten
95139006
 • 8. juni ble det gjennomført et første innspillsmøte med søkelys på bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg.  Bergen kommune følger opp møtet med flere innspillsmøter i bydelene og sentrum:
 • Møte 1 finner sted på Hovedbiblioteket – UROM, mandag 21. august klokken 18.00-20.00. Dette møtet har  hovedfokus på det profesjonelle kunstfeltet og bydekkende aktører og institusjoner. 
 • Møte 2 finner sted på Åsane kulturhus – Kultursalen, onsdag 23. august klokken 18.00-20.00 og har hovedfokus på bydelene Arna og Åsane.
 • Møte 3 finner sted på Fana kulturhus, Småsalen, mandag 28. august klokken 18.00-20.00 og har hovedfokus på bydelene Fana og Ytrebygda.
 • Møte 4 finner sted på Ny-Krohnborg skole, Kultursalen, onsdag 30. august klokken 18.00-20.00 og har hovedfokus på bydelene Bergenhus og Årstad

Presenterer planene

Rådgivere fra Seksjon for kunst og kulturutvikling presenterer arbeidet med de to planene:

 • Handlingsplan for økt deltakelse i kunst og kulturliv i bydelene 2024-2028
 • Rullering av kulturarenaplan 2023-2030. 

Det åpnes for spørsmål underveis i presentasjonene.

Er det noe du savner i bydelen din? 

Etter presentasjonene blir det samarbeid i små grupper med følgende spørsmål som utgangspunkt:

 1. Hva liker du best med bydelen din? 
 2. Hvilke kultur- og fritidsaktiviteter deltar du på?
 3. Hvilke aktiviteter/tilbud savner du i din bydel?
 4. Mangler bydelen tilbud til særskilte aldersgrupper? 
 5. Har bydelen funksjonelle lokaler som kan brukes til aktivitetene som tilbys? Hvilken type lokaler savner du i bydelen?
 6. Hva kan kommunen gjøre for at kultur og frivillighet får bedre vilkår i bydelen?
 7. Hvilke hindringer ser du for økt deltakelse i kultur og frivillighet i bydelen din?

Skriftlige innspill 

Send gjerne innspill i hele planprosessen på e-post kultur@bergen.kommune.no. Merk innspillene med “Innspill til kulturarenaplan” eller “Innspill til handlingsplan for økt deltakelse i kunst- og kulturliv i bydelene”. 

Bergen Offentlige Bibliotek

Inviterer til bydelsvise innspillsmøter om kulturplaner

Inviterer til bydelsvise innspillsmøter om kulturplaner

I august inviterer Bergen kommune til fire åpne innspillsmøter om plan for økt deltakelse i kunst og kulturliv i bydelene og rullering av kulturarenaplanen. Fortell oss hva du savner i din bydel.

 • Mandag 21. august
 • 18:00 - 20:00
 • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg
 • GRATIS
 • 8. juni ble det gjennomført et første innspillsmøte med søkelys på bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg.  Bergen kommune følger opp møtet med flere innspillsmøter i bydelene og sentrum:
 • Møte 1 finner sted på Hovedbiblioteket – UROM, mandag 21. august klokken 18.00-20.00. Dette møtet har  hovedfokus på det profesjonelle kunstfeltet og bydekkende aktører og institusjoner. 
 • Møte 2 finner sted på Åsane kulturhus – Kultursalen, onsdag 23. august klokken 18.00-20.00 og har hovedfokus på bydelene Arna og Åsane.
 • Møte 3 finner sted på Fana kulturhus, Småsalen, mandag 28. august klokken 18.00-20.00 og har hovedfokus på bydelene Fana og Ytrebygda.
 • Møte 4 finner sted på Ny-Krohnborg skole, Kultursalen, onsdag 30. august klokken 18.00-20.00 og har hovedfokus på bydelene Bergenhus og Årstad

Presenterer planene

Rådgivere fra Seksjon for kunst og kulturutvikling presenterer arbeidet med de to planene:

 • Handlingsplan for økt deltakelse i kunst og kulturliv i bydelene 2024-2028
 • Rullering av kulturarenaplan 2023-2030. 

Det åpnes for spørsmål underveis i presentasjonene.

Er det noe du savner i bydelen din? 

Etter presentasjonene blir det samarbeid i små grupper med følgende spørsmål som utgangspunkt:

 1. Hva liker du best med bydelen din? 
 2. Hvilke kultur- og fritidsaktiviteter deltar du på?
 3. Hvilke aktiviteter/tilbud savner du i din bydel?
 4. Mangler bydelen tilbud til særskilte aldersgrupper? 
 5. Har bydelen funksjonelle lokaler som kan brukes til aktivitetene som tilbys? Hvilken type lokaler savner du i bydelen?
 6. Hva kan kommunen gjøre for at kultur og frivillighet får bedre vilkår i bydelen?
 7. Hvilke hindringer ser du for økt deltakelse i kultur og frivillighet i bydelen din?

Skriftlige innspill 

Send gjerne innspill i hele planprosessen på e-post kultur@bergen.kommune.no. Merk innspillene med “Innspill til kulturarenaplan” eller “Innspill til handlingsplan for økt deltakelse i kunst- og kulturliv i bydelene”.