av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-11-01T10:29:51+01:00
Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen? Kom på foredrag med Jussformidlingen den 1. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.
  • Jussformidlingen holder foredrag om Arbeidsrett
  • 2021-11-01T18:00:00+01:00
  • 2021-11-01T20:00:00+01:00
  • Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen? Kom på foredrag med Jussformidlingen den 1. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.
Mandag 1. november 18:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg

Kontakt

95139006
Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen?
Kom på foredrag med Jussformidlingen den 1. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.
 
I dette foredraget vil det bli gitt en god gjennomgang av noen kjerneområder innenfor arbeidsretten:
- Diskrimineringsforbudet
- Arbeidsavtalen
- Arbeidsgivers styringsrett
- Lønn (feriepenger, minstelønn, overtid og mer.)
- Midlertidige ansettelser (ringehjelp)
- Avslutning av arbeidsforhold (bl.a. oppsigelse og avskjed)
Arbeidsrett er et rettsområde hvor Jussformidlingen har bred kompetanse ettersom mange av sakene våre omhandler dette. Vi kan bistå med både generell veiledning og behandle konkrete saker i tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Se mindre
Bergen Offentlige  Bibliotek

Jussformidlingen holder foredrag om Arbeidsrett

Jussformidlingen holder foredrag om Arbeidsrett

Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen? Kom på foredrag med Jussformidlingen den 1. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.

  • Mandag 1. november
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg
  • GRATIS
Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen?
Kom på foredrag med Jussformidlingen den 1. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.
 
I dette foredraget vil det bli gitt en god gjennomgang av noen kjerneområder innenfor arbeidsretten:
- Diskrimineringsforbudet
- Arbeidsavtalen
- Arbeidsgivers styringsrett
- Lønn (feriepenger, minstelønn, overtid og mer.)
- Midlertidige ansettelser (ringehjelp)
- Avslutning av arbeidsforhold (bl.a. oppsigelse og avskjed)
Arbeidsrett er et rettsområde hvor Jussformidlingen har bred kompetanse ettersom mange av sakene våre omhandler dette. Vi kan bistå med både generell veiledning og behandle konkrete saker i tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Se mindre