av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2022-11-29T09:32:05+01:00
Det nittende århundret—perioden mellom den franske revolusjonen og første verdenskrig—er en spesielt rik filosofisk periode med filosofer som Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx og Nietzsche—og tekster som for mange av oss vekker en livslang interesse for filosofi. Hvor er kvinnene i denne sammenhengen?
  • Kristin Gjesdal - Romantikk og revolusjon: kvinner i filosofihistorien
  • 2022-12-05T18:00:00+01:00
  • 2022-12-05T19:00:00+01:00
  • Det nittende århundret—perioden mellom den franske revolusjonen og første verdenskrig—er en spesielt rik filosofisk periode med filosofer som Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx og Nietzsche—og tekster som for mange av oss vekker en livslang interesse for filosofi. Hvor er kvinnene i denne sammenhengen?
Mandag 5. desember 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet
Tradisjonell filosofihistorie har systematisk og med kun få unntak oversett bidrag fra kvinnelige filosofer. Det er på høy tid nå å vende tilbake til disse arbeidene.
I perioden mellom romantikken og første verdenskrig - bidrar kvinner til praktisk talt hvert eneste av filosofiens områder: estetikk, kunnskapsteori, etikk, moralfilosofi, naturfilosofi, feminisme og så videre. Om det likevel skulle finnes en felles orientering i disse bidragene må det være dette: en insistering på at filosofi verken kan eller bør forstå seg selv som løsrevet fra et dypere samfunnsmessig engasjement.

I dette foredraget utforskes dette samfunnsmessige engasjementet gjennom å se nærmere på arbeidene til Germaine de Staël, Hedwig Dohm og Rosa Luxemburg. Foredraget tydeliggjør både originaliteten og relevansen av deres filosofiske bidrag, men også den åpenbare kontinuiteten mellom kvinner i romantikken og senere, sosialistiske tenkere.

Kristin Gjesdal er professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia, hvor hun dekker områder som kunstfilosofi, hermeneutikk, filosofi og modern europeisk filosofi. Sammen med Dalia Nassar, har hun redigert den kommende "Oxford Handbook of Women Philosophers in the Nineteenth Century" og "Women Philosohers in the Long Nineteenth Century: The German Tradition" som utgis i norsk oversettelse denne høsten av Cappelen forlag.
Gjesdal har utgitt tre monografier og redigert og medredigert åtte bøker om temaer som skulptur, Ibsen og filosofi, tysk idealisme og hermeneutikk. Hun har nylig hatt en serie med essays om kvinnelige filosofer i Klassekampen.

Takk til Bergen offentlige bibliotek.
Volts program for 2022 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet og Vestland fylkeskommune (KUP).

////

Romanticism and Revolution: Women Philosophers
The nineteenth century—the period in between the French revolution and World War I—is a particularly rich period in the history of philosophy. In the long nineteenth century, we find philosophers such as Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, and Nietzsche—and texts that, for many of us, give rise to a life-long interest in philosophy. But where are the women in this story? Traditional histories of philosophy have systematically overlooked the contributions of women philosophers. It is high time we return to these works and give credit where credit is due.

In the nineteenth century—spanning movements from romanticism and idealism to phenomenology—women contribute to virtually every branch of philosophy: aesthetics, epistemology, ethics, philosophy of nature, feminism, and so on. However, if we were to look for a shared commitment that unify these contributions, it would be this: social and political philosophy. Each in their own way, women philosophers in this period all insist that philosophy neither can nor should be understood as detached from a deeper social and political engagement.

In her presentation, Gjesdal approaches the contributions of women philosophers through the works of Germaine de Staël, Hedwig Dohm, and Rosa Luxemburg. The aim is to highlight the relevance and the originality of their contributions, but also to bring to light the philosophical arch between romantic women philosophers and mid-century socialists.

Kristin Gjesdal is professor of philosophy at Temple University in Philadelphia. Her scholarship covers philosophy of hermeneutics, philosophy of art, phenomenology, and modern European philosophy. With Dalia Nassar, she is the editor of the recently published "Women Philosohers in the Long Nineteenth Century: The German Tradition" and the forthcoming "Oxford Handbook of Women Philosophers in the Nineteenth Century: The German Tradition" (both with Oxford UP). She is the author of three monographs (with Cambridge and Oxford University Presses) and the editor and co-editor of eight volumes in her areas of research.
Volt’s programme for 2022 is supported by Bergen City Council, Arts Council Norway and Vestland County Council.
http://www.v-o-l-t.no
Bergen Offentlige  Bibliotek

Kristin Gjesdal - Romantikk og revolusjon: kvinner i filosofihistorien

Kristin Gjesdal - Romantikk og revolusjon: kvinner i filosofihistorien

Det nittende århundret—perioden mellom den franske revolusjonen og første verdenskrig—er en spesielt rik filosofisk periode med filosofer som Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx og Nietzsche—og tekster som for mange av oss vekker en livslang interesse for filosofi. Hvor er kvinnene i denne sammenhengen?

  • Mandag 5. desember
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Tradisjonell filosofihistorie har systematisk og med kun få unntak oversett bidrag fra kvinnelige filosofer. Det er på høy tid nå å vende tilbake til disse arbeidene.
I perioden mellom romantikken og første verdenskrig - bidrar kvinner til praktisk talt hvert eneste av filosofiens områder: estetikk, kunnskapsteori, etikk, moralfilosofi, naturfilosofi, feminisme og så videre. Om det likevel skulle finnes en felles orientering i disse bidragene må det være dette: en insistering på at filosofi verken kan eller bør forstå seg selv som løsrevet fra et dypere samfunnsmessig engasjement.

I dette foredraget utforskes dette samfunnsmessige engasjementet gjennom å se nærmere på arbeidene til Germaine de Staël, Hedwig Dohm og Rosa Luxemburg. Foredraget tydeliggjør både originaliteten og relevansen av deres filosofiske bidrag, men også den åpenbare kontinuiteten mellom kvinner i romantikken og senere, sosialistiske tenkere.

Kristin Gjesdal er professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia, hvor hun dekker områder som kunstfilosofi, hermeneutikk, filosofi og modern europeisk filosofi. Sammen med Dalia Nassar, har hun redigert den kommende "Oxford Handbook of Women Philosophers in the Nineteenth Century" og "Women Philosohers in the Long Nineteenth Century: The German Tradition" som utgis i norsk oversettelse denne høsten av Cappelen forlag.
Gjesdal har utgitt tre monografier og redigert og medredigert åtte bøker om temaer som skulptur, Ibsen og filosofi, tysk idealisme og hermeneutikk. Hun har nylig hatt en serie med essays om kvinnelige filosofer i Klassekampen.

Takk til Bergen offentlige bibliotek.
Volts program for 2022 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet og Vestland fylkeskommune (KUP).

////

Romanticism and Revolution: Women Philosophers
The nineteenth century—the period in between the French revolution and World War I—is a particularly rich period in the history of philosophy. In the long nineteenth century, we find philosophers such as Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, and Nietzsche—and texts that, for many of us, give rise to a life-long interest in philosophy. But where are the women in this story? Traditional histories of philosophy have systematically overlooked the contributions of women philosophers. It is high time we return to these works and give credit where credit is due.

In the nineteenth century—spanning movements from romanticism and idealism to phenomenology—women contribute to virtually every branch of philosophy: aesthetics, epistemology, ethics, philosophy of nature, feminism, and so on. However, if we were to look for a shared commitment that unify these contributions, it would be this: social and political philosophy. Each in their own way, women philosophers in this period all insist that philosophy neither can nor should be understood as detached from a deeper social and political engagement.

In her presentation, Gjesdal approaches the contributions of women philosophers through the works of Germaine de Staël, Hedwig Dohm, and Rosa Luxemburg. The aim is to highlight the relevance and the originality of their contributions, but also to bring to light the philosophical arch between romantic women philosophers and mid-century socialists.

Kristin Gjesdal is professor of philosophy at Temple University in Philadelphia. Her scholarship covers philosophy of hermeneutics, philosophy of art, phenomenology, and modern European philosophy. With Dalia Nassar, she is the editor of the recently published "Women Philosohers in the Long Nineteenth Century: The German Tradition" and the forthcoming "Oxford Handbook of Women Philosophers in the Nineteenth Century: The German Tradition" (both with Oxford UP). She is the author of three monographs (with Cambridge and Oxford University Presses) and the editor and co-editor of eight volumes in her areas of research.
Volt’s programme for 2022 is supported by Bergen City Council, Arts Council Norway and Vestland County Council.
http://www.v-o-l-t.no