av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-02-03T10:09:42+02:00
Behandling av psykiatriske lidelser er i stadig endring. Men fortsatt står to «skoler» sentralt: Medikamentell behandling på den ene side og terapeutisk samtale på den annen. Eller er det slik lengre?
Tirsdag 15. februar 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
På vår Dialogiske Cafe vil vi få tre av de dyktigste på sine områder i dialog om dette.

DIALOG MELLOM:

Caroline Engen er postdoktor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, og lege i spesialisering i psykiatri, Helse Bergen.

I hennes postdoktor prosjekt fokuserer hun på spørsmål knyttet til forståelsen av lidelse som begrep, lidelse som opplevelse og erfaring ved alvorlig sykdom, og reduksjon av lidelse som mål i moderne medisin.

 
Erik Johnsen er psykiater og klinikkoverlege ved Haukeland Universitetssjukehus, professor ved Universitetet i Bergen, og i ledergruppen av Senter for fremragende forskning NORMENT. Han har fokus på psykose, og driver uavhengig forskning på antipsykotika.
 
Anne Blindheim er erfaringskonsulent ved Psykiatrisk klinikk avd. Sandviken, Helse-Bergen og har selv over 20 års erfaring med psykoseproblematikk. Tidligere erfaringskonsulent i medikamentfrie behandlingsforløp.
 
Dette møtet vil rette fokus mot:
1) Bruken av tvang i psykiatrien er kommet i kritisk søkelys. Er tvang nødvendig i behandling av psykisk lidelse? Representerer det brudd på menneskerettene og undergraver medmenneskers menneskeverd og selvrespekt?

2) Hva er lidelse ved psykisk sykdom? Er forsøkene på å fjerne lidelse en hjelp eller fratar det muligheten for personlig vekst og evne til å innlemme lidelsen i livene våre?
 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Lidelse i psykiatri - mellom dialog og tvang

Lidelse i psykiatri - mellom dialog og tvang

Behandling av psykiatriske lidelser er i stadig endring. Men fortsatt står to «skoler» sentralt: Medikamentell behandling på den ene side og terapeutisk samtale på den annen. Eller er det slik lengre?

  • Tirsdag 15. februar
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
På vår Dialogiske Cafe vil vi få tre av de dyktigste på sine områder i dialog om dette.

DIALOG MELLOM:

Caroline Engen er postdoktor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, og lege i spesialisering i psykiatri, Helse Bergen.

I hennes postdoktor prosjekt fokuserer hun på spørsmål knyttet til forståelsen av lidelse som begrep, lidelse som opplevelse og erfaring ved alvorlig sykdom, og reduksjon av lidelse som mål i moderne medisin.

 
Erik Johnsen er psykiater og klinikkoverlege ved Haukeland Universitetssjukehus, professor ved Universitetet i Bergen, og i ledergruppen av Senter for fremragende forskning NORMENT. Han har fokus på psykose, og driver uavhengig forskning på antipsykotika.
 
Anne Blindheim er erfaringskonsulent ved Psykiatrisk klinikk avd. Sandviken, Helse-Bergen og har selv over 20 års erfaring med psykoseproblematikk. Tidligere erfaringskonsulent i medikamentfrie behandlingsforløp.
 
Dette møtet vil rette fokus mot:
1) Bruken av tvang i psykiatrien er kommet i kritisk søkelys. Er tvang nødvendig i behandling av psykisk lidelse? Representerer det brudd på menneskerettene og undergraver medmenneskers menneskeverd og selvrespekt?

2) Hva er lidelse ved psykisk sykdom? Er forsøkene på å fjerne lidelse en hjelp eller fratar det muligheten for personlig vekst og evne til å innlemme lidelsen i livene våre?