av EON sist endret 2023-01-04T14:31:04+01:00
Vekas litterære lunsj tek utgangspunkt i boka "Hus om natta", eit samarbeid mellom biletkunstnaren Annette Kierulf og forfattaren Tormod Haugland.
Tirsdag 21. februar 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Hus om natta er ei bok med korte prosatekstar og teikningar som handlar om hus, om lys og mørke, om landskap og årstider, dyr og natur, om skyene sine skiftande former og strukturar og alt som veks: tre, buskar og blomster, om møbler, reiskapar, bilete og bøker, om søvnløyse og det å gå i søvne, om ting som kan gøymast, som kan verte borte og forsvinne, og om å leve og arbeide saman og kvar for seg i dei same romma.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Litterær lunsj med Annette Kierulf og Tormod Haugland

Litterær lunsj med Annette Kierulf og Tormod Haugland

Vekas litterære lunsj tek utgangspunkt i boka "Hus om natta", eit samarbeid mellom biletkunstnaren Annette Kierulf og forfattaren Tormod Haugland.

  • Tirsdag 21. februar
  • 12:00 - 12:45
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

Hus om natta er ei bok med korte prosatekstar og teikningar som handlar om hus, om lys og mørke, om landskap og årstider, dyr og natur, om skyene sine skiftande former og strukturar og alt som veks: tre, buskar og blomster, om møbler, reiskapar, bilete og bøker, om søvnløyse og det å gå i søvne, om ting som kan gøymast, som kan verte borte og forsvinne, og om å leve og arbeide saman og kvar for seg i dei same romma.