Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Solveig Myren sist endret 2019-02-01T11:40:58+00:00
Møtepunktet for alle som arbeider med munnleg historie i Noreg. Ei samling for å dela erfaringar og finna samarbeidspartnarar. Påmeldingsfrist er 15. februar. Open for alle interesserte.
  • Memoarkonferansen 1. og 2. mars 2019
  • 2019-03-01T11:00:00+01:00
  • 2019-03-01T22:00:00+01:00
  • Møtepunktet for alle som arbeider med munnleg historie i Noreg. Ei samling for å dela erfaringar og finna samarbeidspartnarar. Påmeldingsfrist er 15. februar. Open for alle interesserte.
Fredag 1. mars 11:00
Hovedbiblioteket, Amalies Hage og Auditoriet

Kontakt

415 16 745

Memoarkonferansen

Den fyrste dagen skal mestarta med det store spørsmålet - halda oss i intervjusituasjonen. Kva skjer når kjenslene brått og gjerne uventa trenger seg på? Korleis førebur intervjuaren seg? Og forteljaren – kan og bør ho/han førebu seg? Kva er etisk å gjera? Er kjenslene ein del av sanninga som også kan dokumenterast? Kven skal avgjera kva som skal skje med opptaket – og når skal avgjera takast?

Malin Thor Tureby skal leia konferansen frå start til slutt. Ho er biträdande professor (fyrsteamanuensis) i historie ved Linkøpings Universitet. Hennar hovudsaklege forskingsfelt er munnleg historie, kulturhistorie, genushistorie, migrasjonshistorie och jødisk historie. Ho er ein aktiv medarbeidar i forskarnetverket OHIS - Oral history in Sweeden.

PROGRAM FREDAG 1. MARS

11:00 - Registrering og mingling. Kafé Amalies Hage
11:50 - Plenum – Auditoriet
11:50 - Opning av konferansen
12:00 - Maja Gudim Burheim:  Primærkjelder frå Utøya
12:30 - Eit norsk mnemotek. Innleiing ved Knut Kjeldstadli

13:15 Lunsj

14:00 - Bente Gullveig Alver:  "Samtaler som kan føre oss til det som ligger dypest i hjertet"
14:45 - Pause
15:00 - Marie Smith-Solbakken: Minner om Alexander Kielland-ulykka som eksempel på polyfon metode i historiefaget
15:45 - Pause
16:00 - Ola Hemstrøm: Stormen
16:45 - Panelsamtale med innlegg frå salen – utfordringar i intervjusituasjonen
17:30 - Pause

Kveldsarrangement
19:00 - Mingling i Amalies Hage
20:00 - Lapskaus – og nokre få korte innslag for å fremja deling av  munnlege forteljingar om levd liv (minglinga held fram til dei siste går heim)

Detaljar og påmelding:
www.memoarkonferansen.no

Arrangør: Memoar, Byarkivet, UiB og Bergen Off. Bibliotek.