av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2023-05-09T14:09:01+02:00
​Det er tid for Norge å høre etter.
Torsdag 1. juni 12:00
Hovedbiblioteket, Storsalen
14. juni 2018 oppnevnte Stortinget en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I 2019 ble også skogfinnene tatt inn. Kommisjonens oppgave har vært å kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene, undersøke ettervirkninger av politikken samt legge fram tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.
 
1. juni 2023 skal rapporten legges fram for Stortinget, til stor interesse fra hele Norge. For hva er vårt selvbilde som demokrati? Hvordan har vi tatt vare på våre minoriteter?
 
Kvääniteatteri har sammen med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en nasjonal forsoningsdugnad, en scenisk lesning av kommisjonens rapport – fra perm til perm – fra Nationaltheatrets hovedscene.
 
Lesningen vil foregå gjennom natten i over et døgn og sendes direkte på NRK.
Arrangementet strømmes også på Bergen Offentlige Bibliotek, som vil holde åpent gjennom natten.
De som står på scenen og bidrar i lesedugnaden kommer fra hele landet. Her er det blant annet kunstnere, politikere, samfunnsaktører, representanter fra institusjoner og personer i alle aldre.  
 
Den symbolske betydningen av at folk fra hele Norge, fra nord til syd, samles og fremfører rapporten i sin helhet og kan følges fra stuer, sykehjem, lesesaler og forsamlingslokaler, er enorm. Lesningsdugnaden skal bidra til å løfte nasjonens urfolk og minoriteter opp på scenen; fortelle historiene, spre kunnskap og ta flere skritt mot anerkjennelse – og kanskje etter hvert også forsoning.
 
Informasjon:

Norge lytter vil strømmes på NRK, Bergen Offentlige Bibliotek, fib.no m.m.

 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Norge lytter: En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Norge lytter: En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

​Det er tid for Norge å høre etter.

  • Torsdag 1. juni
  • 12:00 - 15:00
  • Hovedbiblioteket, Storsalen
  • GRATIS
14. juni 2018 oppnevnte Stortinget en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I 2019 ble også skogfinnene tatt inn. Kommisjonens oppgave har vært å kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene, undersøke ettervirkninger av politikken samt legge fram tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.
 
1. juni 2023 skal rapporten legges fram for Stortinget, til stor interesse fra hele Norge. For hva er vårt selvbilde som demokrati? Hvordan har vi tatt vare på våre minoriteter?
 
Kvääniteatteri har sammen med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en nasjonal forsoningsdugnad, en scenisk lesning av kommisjonens rapport – fra perm til perm – fra Nationaltheatrets hovedscene.
 
Lesningen vil foregå gjennom natten i over et døgn og sendes direkte på NRK.
Arrangementet strømmes også på Bergen Offentlige Bibliotek, som vil holde åpent gjennom natten.
De som står på scenen og bidrar i lesedugnaden kommer fra hele landet. Her er det blant annet kunstnere, politikere, samfunnsaktører, representanter fra institusjoner og personer i alle aldre.  
 
Den symbolske betydningen av at folk fra hele Norge, fra nord til syd, samles og fremfører rapporten i sin helhet og kan følges fra stuer, sykehjem, lesesaler og forsamlingslokaler, er enorm. Lesningsdugnaden skal bidra til å løfte nasjonens urfolk og minoriteter opp på scenen; fortelle historiene, spre kunnskap og ta flere skritt mot anerkjennelse – og kanskje etter hvert også forsoning.
 
Informasjon:

Norge lytter vil strømmes på NRK, Bergen Offentlige Bibliotek, fib.no m.m.