av Marie Amdam sist endret 2020-10-19T14:02:08+01:00
Ludvig Holberg som satiriker er tema for foredraget til Eiliv Vinje som ser denne siden som den dominerende ved Holbergs dikterrolle.
Torsdag 10. desember 18:00
Hovedbiblioteket, Amalies Hage

Kontakt

Påmelding: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/norsk-kanon-ludvig-holberg-satyricus-med-eiliv-vinje

Her kan vi også få anledning til å bli kjent med nye sider ved Holbergs forfatterskap, for Vinje vil ta utgangspunkt i utdrag fra mindre kjente tekster: komedien Det lykkelige Skibbrud, satiresamlingen Skæmtedigte (inklusivt «Zille Hans Dotters Gynaicologia») og Moralske Tanker Libr. I Epigr. 161.

Eiliv Vinje var mellom 2009 og 2016 ledende redaktør for Ludvig Holbergs skrifter, et dansk-norsk samarbeidsprosjekt om digitalisering av Holbergs skrifter. Han er ansatt ved lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Norsk Kanon: Ludvig Holberg Satyricus v/Eiliv Vinje

Norsk Kanon: Ludvig Holberg Satyricus v/Eiliv Vinje

Ludvig Holberg som satiriker er tema for foredraget til Eiliv Vinje som ser denne siden som den dominerende ved Holbergs dikterrolle.

  • Torsdag 10. desember
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies Hage
  • GRATIS

Påmelding: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/norsk-kanon-ludvig-holberg-satyricus-med-eiliv-vinje

Her kan vi også få anledning til å bli kjent med nye sider ved Holbergs forfatterskap, for Vinje vil ta utgangspunkt i utdrag fra mindre kjente tekster: komedien Det lykkelige Skibbrud, satiresamlingen Skæmtedigte (inklusivt «Zille Hans Dotters Gynaicologia») og Moralske Tanker Libr. I Epigr. 161.

Eiliv Vinje var mellom 2009 og 2016 ledende redaktør for Ludvig Holbergs skrifter, et dansk-norsk samarbeidsprosjekt om digitalisering av Holbergs skrifter. Han er ansatt ved lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.