Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Charlotte Myrbråten sist endret 2019-08-27T10:06:59+02:00
Hvilke kunnskapsformer er nødvendige og relevante? Hvordan bidrar retningslinjene til å gjøre sykepleierne bedre rustet til å utøve sykepleie i dagens helsevesen? Hva kan vi risikere å miste med de nye retningslinjene, og er det noen kunnskapsformer som får forrang? Filmvisning og panelsamtale.
Onsdag 2. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, UROM

Kontakt

951 39 006

På grunn av demografiske endringer, med et økende antall eldre og stadig mindre barnekull, vil behovet for sykepleiere øke. Dagens spådom er at vi vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Slike fremtidsutsikter gjør det nødvendig å få i gang samfunnsdebatten om den norske sykepleierutdanningen. En naturlig plass å begynne er ved å reflektere over hvilken kunnskap sykepleiere trenger for å innfri det gjeldende samfunnsoppdraget. For å aktualisere dette vises den franske dokumentarfilmen Each and every moment på Bergen Offentlige Bibliotek. Filmen følger franske sykepleierstudenter tett gjennom utdanningen og formidler barrierer og utfordringer en må gjennom i løpet av utdanningen, både på utdanningsinstitusjonen og i praksisstudiene. Etter filmvisningen arrangeres en panelsamtale. Sentrale aktører fra feltene utdanning, forskning, fagpolitikk og klinisk helsevesen skal snakke om hvilken kunnskap en sykepleier trenger for å kunne virke ute i den praktiske virkeligheten. Nye retningslinjer er vedtatt for sykepleierutdanningen gjennom Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning og aktualiserer spørsmål som: Hva er sykepleierens samfunnsoppdrag? Hvilke kunnskapsformer er nødvendige og relevante? Hvordan bidrar retningslinjene til å gjøre sykepleierne bedre rustet til å utøve sykepleie i dagens helsevesen? Hva kan vi risikere å miste med de nye retningslinjene, og er det noen kunnskapsformer som får forrang?

Arrangementet er et samarbeid mellom VID Vitenskapelige høgskole, Høgskulen på Vestlandet, Haukeland Universitetssykehus, Norsk Sykepleierforbund og Bergen Internasjonale Filmfestival.

UROM (kart)