Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Erlend O. Nødtvedt sist endret 2019-09-03T12:01:17+02:00
Nye stemmer: Komponistverkstedet for musikk, filosofi og sosial kritikk
Lørdag 7. september 12:15
Hovedbiblioteket, Noterommet

12.15: Ruth Bakke er invitert til å presentere sitt virke som komponist
14.15: "Komponister, muser og inspirasjon? - På vei mot en kunstnerrolle der arbeidet gjøres av komponisten, ikke musen" ved Rebecka Ahvenniemi

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Noterommet
_____________________________________

Om komponist Ruth Bakke

"Et stort orgel med sine mange klanger er det som kommer nærmest et orkester", sier Ruth Bakke (f. 1947, Bergen). Ruth liker å jobbe med klanger, både samklanger, akkorder og klangfarger i forskjellige instrumenter. Ruth spiller mange instrumenter og har spilt i mange forskjellige ensembler, også i tre symfoniorkestre, der bratsj og horn har vært hennes instrumenter. Ruth begynte i tillegg tidlig å eksperimentere med elektroakustisk musikk i form av lydbånd.
Samtidig har Ruth hatt orgel som hovedinstrument.
Ruth har en langt verkliste, som man kan lese om blant annet her: https://no.wikipedia.org/wiki/Ruth_Bakke

Komponister, muser og inspirasjon? - På vei mot en kunstnerrolle der arbeidet gjøres av komponisten, ikke musen.

Seminarsamtalen ledes av Rebecka Ahvenniemi på bakgrunn av nylig skrevet foredrag "Musical Compositions and Fractures. Leaving Traces in Material, Technique, and Thought". Formålet er å nedbygge ulike myter som går ut på kreativitet og skapelse. Den moderne måten å oppfatte komponisten på er blitt dyrket frem delvis under romantikken, hånd i hånd med autonomiestetikken og behovet for å plassere kunstmusikken hinsides rasjonaliteten. På dette seminaret skal faget diskuteres i et historisk perspektiv både som håndverk og sosial praksis.

_____________________________________

"Nye stemmer: Komponistverkstedet for musikk, filosofi og sosial kritikk” er et tiltak startet opp i 2017 for å støtte kvinnelige komponister på Vestlandet og for å opprette kritisk dialog med komponistfagets historie. Nye stemmer utøver aktivt sosial kritikk rundt institusjonalisert musikalsk virksomhet.

Høsten 2019 samarbeider Nye stemmer med Griegakademiet, Bergen Offentlige Bibliotek og Avgarde.
Nye stemmer støttes av Bergen kommune, Morten Eide Pedersen Minnefond, Hordaland fylkeskommune, Kulturrådet og Norsk komponistforening.