av Arild Ness sist endret 2020-10-22T13:06:48+01:00
Patricia Michlits (f. 1995) er en østerriksk blokkfløytist og musikkpedagog med base i Bergen. Sterk interesse for samtidsmusikk førte til kollaborasjoner med komponister Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen og Peter Child.
  • NyMusikk Krapyl Biblioteksmusikken: Patricia Michlits
  • 2020-10-31T14:00:00+01:00
  • 2020-10-31T14:30:00+01:00
  • Patricia Michlits (f. 1995) er en østerriksk blokkfløytist og musikkpedagog med base i Bergen. Sterk interesse for samtidsmusikk førte til kollaborasjoner med komponister Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen og Peter Child.
Lørdag 31. oktober 14:00
Hovedbiblioteket
For å være sikker på plass må du melde deg på i forkant. Det er mulig å legge til flere deltagere (f.eks deg + dine barn), men en voksen ansvarlig deltager må registrere navn, e-post og telefonnummer.
 
Kvinner i Norge
I høst 2019 ble prosjektet Kvinner i Norge startet for å fremme komposisjoner med feministisk tilnærming skrevet for blokkfløyte og elektronikk. 7 miniatyrer laget av 5 komponister blir fremført. Prosjektet er støttet av Bergen kommune.
Patricia Michlits (f. 1995) er en østerriksk blokkfløytist og musikkpedagog med base i Bergen. Sterk interesse for samtidsmusikk førte til kollaborasjoner med komponister Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen og Peter Child.
 
Komponister:
Marion Hestholm (f. 1974) er musikkjournalist i NRK, bosatt i Bergen. Hun har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2011. ‘Tre dagar’ er en sympatierklæring overfor omsorgspersoner som står i kryssilden mellom krav fra barn, skoler, Nav, og eget arbeid, og der sinnsstemningene veksler mellom skuffelser og stress, og håp og magi. Stykket er inspirert av Olaug Nilsens roman Tung tids tale.
 
Kathrine Bauck (*1982) er komponist med bakgrunn fra design og håndverk, bosatt i Bergen. Hun tenker og jobber ofte tverrfaglig og har ofte en håndverksmessig tilnærming til sine komposisjoner. “Derivation” kontemplerer leting etter musikalsk form. Lyder utforskes og bygges sammen til nyskrevet materiale i “gammel stil”. I «Zeitgeist» hører vi vage fraseringer på ocarina som utvikler seg til gjenkjennbare elementer fra tidlig musikk, som igjen «forstyrres» av elektronikk. Ved å fremheve forskjeller i tonalitet og struktur i tidlig vs. ny musikk, sier man noe om avstanden mellom “da” og “nå”, men det påpekes også hvilke likheter som finnes.
Solveig Åmdal(*1995) har bachelor fra Griegakademiet i utøvende musikk eller komposisjon ved UiB, og er en skeiv musiker fra Sørlandet. De to stykkene hennes, "Løp" og "Floke", henger løst sammen, men ikke nødvendigvis. "Løp" ble til da pandemien traff Norge, og handler om å prøve seg fram, uvissheten ved situasjonen, og kan være et bilde på hvordan depresjon kan føles. Det andre stykket, "Floke", handler om gradvise forandringer. Hvordan kan en få et stadig mer polarisert samfunn til å se at menneskerettigheter, og likestilling ikke burde være en luksus?
 
Anita Michlits (f. 1997) er en østerriksk dataingeniør og musikkentusiast med sterk interesse for japansk kunst. Hennes musikalsk verk «Hillwalk» er en visuell refleksjon av lydomgivelser hørt av innbyggere i den fremmede byen – Bergen – som hun har aldri sett med sine egne øyer før. Digital teknologi og sosiale medier gjør det mulig å observere livet av fremmede mennesker, men kun i 2D.
 
Alexander Sereda (f. 1992) er sosiolog og musikker fra St. Petersburg, Russland. Hans stykke "Ho Som Bestemmer Seg" gjør et forsøk å feste oppmerksomheten på en kognitiv prosess hvor man går gjennom gradvis, men kaotisk erkjennelse som resulterer i beslutning. Er hennes ønsker – hennes ønsker? Er hennes beslutning – hennes beslutning?
 
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.
Konserten finner sted på Musikkavdelingen i 2.etasjen på Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis.
 
 
Project description
In autumn 2019, the project “Kvinner i Norge” was started to enhance feministic approaches towards composition for the recorder and electronics. 7 miniatures made by 5 composers will be presented at nyMusikk Krapyl, 31. 10. 2020. The project is supported by Bergen kommune.
 
Project members
Patricia Michlits (*1995) is an Austrian recorder player and music pedagogue based in Bergen, Norway. Strong interest for contemporary music led to collaborations with composers Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen Peter Child.
Marion Hestholm (*1974) is a music journalist at NRK, based in Bergen. She holds a doctorate in musicology of the University of Oslo, 2011. ‘Tre dagar’ (three days) is a declaration of sympathy for caregivers that stand in the crossroad between childrens’ needs, school, NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration), own work, and the mood changes between disappointments and stress, hope and magic. The works is inspired by Olaug Nilsens novel “Tung tids tale” (A hard time’s speech).
Kathrine Bauck (*1982) er komponist med bakgrunn fra design og håndverk, bosatt i Bergen. Hun tenker og jobber ofte tverrfaglig og har ofte en håndverksmessig tilnærming til sine komposisjoner. “Derivation” kontemplerer leting etter musikalsk form. Lyder utforskes og bygges sammen til nyskrevet materiale i “gammel stil”. I «Zeitgeist» hører vi vage fraseringer på ocarina som utvikler seg til gjenkjennbare elementer fra tidlig musikk, som igjen «forstyrres» av elektronikk. Ved å fremheve forskjeller i tonalitet og struktur i tidlig vs. ny musikk, sier man noe om avstanden mellom “da” og “nå”, men det påpekes også hvilke likheter som finnes.
 
Kathrine Bauck (*1982) is a composer with background in design and crafts, based in Bergen. She thinks and works interdisciplinary and often uses approaches related to craftsmanship in her compositions. “Derivation” contemplates the searching for a musical form. Sounds are explored and built together to a newly written material in “the old style”. In “Zeitgeist”, vague phrases of an ocarina develop into recognizable elements of early music, which are “interrupted” by electronics. By emphasizing differences in tonality and structure in early vs. contemporary music, not only the gap between “then” and “now”, but also the similarities of early and contemporary style are pointed out.
 
Solveig Åmdal(*1995) has a bachelor from the Grieg Academy in Performing music or composition at UiB, and is a queer musician from the south of Norway. Her two pieces, "Løp" and "Floke", are loosely tied together, but not necessarily. "Løp" came together when the pandemic hit Norway, and is about stepping cautiously, the uncertainty of the situation, and can also be an image of what depression might feel like. The other piece, "Floke", is all about gradual changes. How can we get an increasingly polarized society to realize that human rights and equality shouln't be a luxury?
Anita Michlits (*1997) is an Austrian IT engineer, a music enthusiast with strong interest for Japanese arts. Her musical work "Hillwalk" is a visual reflection of the sound setting heard by habitants of the foreign town - Bergen – which she has never seen with her own eyes. Digital technology and social media allow one to observe lives of people abroad; however, only in 2D.
 
Alexander Sereda (*1992) is a sociologist and musician from St. Petersburg, Russia. His piece "Ho Som Bestemmer Seg" attempts to capture a cognitive process of gradual, but chaotic comprehension that results in an arrival at a decision. Her wishes – are they really her wishes? Her decision – is it really her decision?
Bergen Offentlige  Bibliotek

NyMusikk Krapyl Biblioteksmusikken: Patricia Michlits

NyMusikk Krapyl Biblioteksmusikken: Patricia Michlits

Patricia Michlits (f. 1995) er en østerriksk blokkfløytist og musikkpedagog med base i Bergen. Sterk interesse for samtidsmusikk førte til kollaborasjoner med komponister Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen og Peter Child.

  • Lørdag 31. oktober
  • 14:00 - 14:30
  • Hovedbiblioteket
  • GRATIS
For å være sikker på plass må du melde deg på i forkant. Det er mulig å legge til flere deltagere (f.eks deg + dine barn), men en voksen ansvarlig deltager må registrere navn, e-post og telefonnummer.
 
Kvinner i Norge
I høst 2019 ble prosjektet Kvinner i Norge startet for å fremme komposisjoner med feministisk tilnærming skrevet for blokkfløyte og elektronikk. 7 miniatyrer laget av 5 komponister blir fremført. Prosjektet er støttet av Bergen kommune.
Patricia Michlits (f. 1995) er en østerriksk blokkfløytist og musikkpedagog med base i Bergen. Sterk interesse for samtidsmusikk førte til kollaborasjoner med komponister Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen og Peter Child.
 
Komponister:
Marion Hestholm (f. 1974) er musikkjournalist i NRK, bosatt i Bergen. Hun har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2011. ‘Tre dagar’ er en sympatierklæring overfor omsorgspersoner som står i kryssilden mellom krav fra barn, skoler, Nav, og eget arbeid, og der sinnsstemningene veksler mellom skuffelser og stress, og håp og magi. Stykket er inspirert av Olaug Nilsens roman Tung tids tale.
 
Kathrine Bauck (*1982) er komponist med bakgrunn fra design og håndverk, bosatt i Bergen. Hun tenker og jobber ofte tverrfaglig og har ofte en håndverksmessig tilnærming til sine komposisjoner. “Derivation” kontemplerer leting etter musikalsk form. Lyder utforskes og bygges sammen til nyskrevet materiale i “gammel stil”. I «Zeitgeist» hører vi vage fraseringer på ocarina som utvikler seg til gjenkjennbare elementer fra tidlig musikk, som igjen «forstyrres» av elektronikk. Ved å fremheve forskjeller i tonalitet og struktur i tidlig vs. ny musikk, sier man noe om avstanden mellom “da” og “nå”, men det påpekes også hvilke likheter som finnes.
Solveig Åmdal(*1995) har bachelor fra Griegakademiet i utøvende musikk eller komposisjon ved UiB, og er en skeiv musiker fra Sørlandet. De to stykkene hennes, "Løp" og "Floke", henger løst sammen, men ikke nødvendigvis. "Løp" ble til da pandemien traff Norge, og handler om å prøve seg fram, uvissheten ved situasjonen, og kan være et bilde på hvordan depresjon kan føles. Det andre stykket, "Floke", handler om gradvise forandringer. Hvordan kan en få et stadig mer polarisert samfunn til å se at menneskerettigheter, og likestilling ikke burde være en luksus?
 
Anita Michlits (f. 1997) er en østerriksk dataingeniør og musikkentusiast med sterk interesse for japansk kunst. Hennes musikalsk verk «Hillwalk» er en visuell refleksjon av lydomgivelser hørt av innbyggere i den fremmede byen – Bergen – som hun har aldri sett med sine egne øyer før. Digital teknologi og sosiale medier gjør det mulig å observere livet av fremmede mennesker, men kun i 2D.
 
Alexander Sereda (f. 1992) er sosiolog og musikker fra St. Petersburg, Russland. Hans stykke "Ho Som Bestemmer Seg" gjør et forsøk å feste oppmerksomheten på en kognitiv prosess hvor man går gjennom gradvis, men kaotisk erkjennelse som resulterer i beslutning. Er hennes ønsker – hennes ønsker? Er hennes beslutning – hennes beslutning?
 
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.
Konserten finner sted på Musikkavdelingen i 2.etasjen på Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis.
 
 
Project description
In autumn 2019, the project “Kvinner i Norge” was started to enhance feministic approaches towards composition for the recorder and electronics. 7 miniatures made by 5 composers will be presented at nyMusikk Krapyl, 31. 10. 2020. The project is supported by Bergen kommune.
 
Project members
Patricia Michlits (*1995) is an Austrian recorder player and music pedagogue based in Bergen, Norway. Strong interest for contemporary music led to collaborations with composers Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen Peter Child.
Marion Hestholm (*1974) is a music journalist at NRK, based in Bergen. She holds a doctorate in musicology of the University of Oslo, 2011. ‘Tre dagar’ (three days) is a declaration of sympathy for caregivers that stand in the crossroad between childrens’ needs, school, NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration), own work, and the mood changes between disappointments and stress, hope and magic. The works is inspired by Olaug Nilsens novel “Tung tids tale” (A hard time’s speech).
Kathrine Bauck (*1982) er komponist med bakgrunn fra design og håndverk, bosatt i Bergen. Hun tenker og jobber ofte tverrfaglig og har ofte en håndverksmessig tilnærming til sine komposisjoner. “Derivation” kontemplerer leting etter musikalsk form. Lyder utforskes og bygges sammen til nyskrevet materiale i “gammel stil”. I «Zeitgeist» hører vi vage fraseringer på ocarina som utvikler seg til gjenkjennbare elementer fra tidlig musikk, som igjen «forstyrres» av elektronikk. Ved å fremheve forskjeller i tonalitet og struktur i tidlig vs. ny musikk, sier man noe om avstanden mellom “da” og “nå”, men det påpekes også hvilke likheter som finnes.
 
Kathrine Bauck (*1982) is a composer with background in design and crafts, based in Bergen. She thinks and works interdisciplinary and often uses approaches related to craftsmanship in her compositions. “Derivation” contemplates the searching for a musical form. Sounds are explored and built together to a newly written material in “the old style”. In “Zeitgeist”, vague phrases of an ocarina develop into recognizable elements of early music, which are “interrupted” by electronics. By emphasizing differences in tonality and structure in early vs. contemporary music, not only the gap between “then” and “now”, but also the similarities of early and contemporary style are pointed out.
 
Solveig Åmdal(*1995) has a bachelor from the Grieg Academy in Performing music or composition at UiB, and is a queer musician from the south of Norway. Her two pieces, "Løp" and "Floke", are loosely tied together, but not necessarily. "Løp" came together when the pandemic hit Norway, and is about stepping cautiously, the uncertainty of the situation, and can also be an image of what depression might feel like. The other piece, "Floke", is all about gradual changes. How can we get an increasingly polarized society to realize that human rights and equality shouln't be a luxury?
Anita Michlits (*1997) is an Austrian IT engineer, a music enthusiast with strong interest for Japanese arts. Her musical work "Hillwalk" is a visual reflection of the sound setting heard by habitants of the foreign town - Bergen – which she has never seen with her own eyes. Digital technology and social media allow one to observe lives of people abroad; however, only in 2D.
 
Alexander Sereda (*1992) is a sociologist and musician from St. Petersburg, Russia. His piece "Ho Som Bestemmer Seg" attempts to capture a cognitive process of gradual, but chaotic comprehension that results in an arrival at a decision. Her wishes – are they really her wishes? Her decision – is it really her decision?