av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-06-07T14:27:33+02:00
Foredrag med Frode Helmich Pedersen
Onsdag 4. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

+4795139006
Kan vi forlange at litteraturen ikke utsetter sine lesere for uakseptable holdninger? Bør vi slutte å lese eldre litteratur som inneholder rasistiske eller sexistiske sekvenser? Dette er spørsmål som på ulike måter blir aktualisert i litteraturdebattene i vår egen samtid – både i Norge og internasjonalt. Spørsmålene berører fundamentale grenseoppganger mellom estetikk og moral, mellom kunst og liv, og hva som i det hele tatt kan sies å være kunstens oppgave. De fleste vil nok være enige i at en kunst som bare bekrefter det vi allerede mener å vite, ikke kan være særlig interessant. Samtidig er det åpenbart problematisk å gjøre bøker med rasistiske innslag til obligatorisk lesning for elever ved norske skoler.
 
I dette foredraget diskuterer Frode Helmich Pedersen (professor ved Nordisk litteratur, UiB) disse spørsmålene i lys av den siste tidens debatter om ideologisk forargerlig kunst og litteratur.
 
Arrangementet er en del av Akademisk aften. Serien er en del av et samarbeid mellom biblioteket, Universitetsbiblioteket, NHH og HVL
Bergen Offentlige  Bibliotek

Om litteratur, etikk og estetikk med Frode Helmich Pedersen

Om litteratur, etikk og estetikk med Frode Helmich Pedersen

Foredrag med Frode Helmich Pedersen

  • Onsdag 4. oktober
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Kan vi forlange at litteraturen ikke utsetter sine lesere for uakseptable holdninger? Bør vi slutte å lese eldre litteratur som inneholder rasistiske eller sexistiske sekvenser? Dette er spørsmål som på ulike måter blir aktualisert i litteraturdebattene i vår egen samtid – både i Norge og internasjonalt. Spørsmålene berører fundamentale grenseoppganger mellom estetikk og moral, mellom kunst og liv, og hva som i det hele tatt kan sies å være kunstens oppgave. De fleste vil nok være enige i at en kunst som bare bekrefter det vi allerede mener å vite, ikke kan være særlig interessant. Samtidig er det åpenbart problematisk å gjøre bøker med rasistiske innslag til obligatorisk lesning for elever ved norske skoler.
 
I dette foredraget diskuterer Frode Helmich Pedersen (professor ved Nordisk litteratur, UiB) disse spørsmålene i lys av den siste tidens debatter om ideologisk forargerlig kunst og litteratur.
 
Arrangementet er en del av Akademisk aften. Serien er en del av et samarbeid mellom biblioteket, Universitetsbiblioteket, NHH og HVL