av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-01-23T12:14:21+01:00
Ph.d. student Sisi Zheng og professor Tor-Helge Allern fra HVL presenterer bakgrunnen for samarbeidet mellom Shanghai Theatre Academy og HVL.
Tirsdag 24. januar 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
Tidsskriftet Applied Theatre Research har i sitt siste nummer, Vol 2/2022, publisert seks artikler og ett intervju basert på samarbeidsprosjektet UTFORSK, med Shanghai Theatre Academy og HVL som partnere. Samarbeidet har dreid seg om utveksling, læreplanutvikling og forskningssamarbeid. Det har vært gjennomført tre symposier i Bergen og Shanghai, og de er utgangspunktet for flere av artiklene. Artiklene diskuterer muligheter for drama og teater i kinesisk skole på bakgrunn av kinesisk kulturhistorie og åpninger for estetiske fag i nye læreplaner, hvordan sentrale begrep og oversettelse av dem kan knyttes til ulike posisjoner på dette feltet, drama i norsk historie fra norrøn kultur til de siste tiårenes reformer, og til konkrete eksemåler på bruk av drama i skole og barnehage. I tillegg inneholder dette spesialnummeret et intervju med den kinesiske dramatikeren og pioneren i kinesisk dramapedagogikk, Li Yingning. Historien til Li og hennes nære familie tangerer sentrale områder i moderne kinesisk historie, fra foreldrenes aktive deltaking i den kinesiske revolusjonen, etableringen av folkerepublikken, kulturrevolusjonen, og markedsøkonomiens innvirkning Lis egen praksis innen teater.
 
Ph.d. student Sisi Zheng og professor Tor-Helge Allern fra HVL presenterer bakgrunnen for samarbeidet mellom Shanghai Theatre Academy og HVL, som nå har resultert i publiseringen av dette spesialnummert.
 
Arrangementet er en del av serien Akademisk aften og er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Om norske og kinesiske perspektiv på drama og anvendt teater

Om norske og kinesiske perspektiv på drama og anvendt teater

Ph.d. student Sisi Zheng og professor Tor-Helge Allern fra HVL presenterer bakgrunnen for samarbeidet mellom Shanghai Theatre Academy og HVL.

  • Tirsdag 24. januar
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Tidsskriftet Applied Theatre Research har i sitt siste nummer, Vol 2/2022, publisert seks artikler og ett intervju basert på samarbeidsprosjektet UTFORSK, med Shanghai Theatre Academy og HVL som partnere. Samarbeidet har dreid seg om utveksling, læreplanutvikling og forskningssamarbeid. Det har vært gjennomført tre symposier i Bergen og Shanghai, og de er utgangspunktet for flere av artiklene. Artiklene diskuterer muligheter for drama og teater i kinesisk skole på bakgrunn av kinesisk kulturhistorie og åpninger for estetiske fag i nye læreplaner, hvordan sentrale begrep og oversettelse av dem kan knyttes til ulike posisjoner på dette feltet, drama i norsk historie fra norrøn kultur til de siste tiårenes reformer, og til konkrete eksemåler på bruk av drama i skole og barnehage. I tillegg inneholder dette spesialnummeret et intervju med den kinesiske dramatikeren og pioneren i kinesisk dramapedagogikk, Li Yingning. Historien til Li og hennes nære familie tangerer sentrale områder i moderne kinesisk historie, fra foreldrenes aktive deltaking i den kinesiske revolusjonen, etableringen av folkerepublikken, kulturrevolusjonen, og markedsøkonomiens innvirkning Lis egen praksis innen teater.
 
Ph.d. student Sisi Zheng og professor Tor-Helge Allern fra HVL presenterer bakgrunnen for samarbeidet mellom Shanghai Theatre Academy og HVL, som nå har resultert i publiseringen av dette spesialnummert.
 
Arrangementet er en del av serien Akademisk aften og er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.