av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-02-06T13:39:58+02:00
På parolemøtet skal vi bestemme hvilke paroler som skal være med i toget på 8.mars. Husk at dere selv må lage parolen.
Tirsdag 7. februar 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

+4795139006
Både organisasjoner og enkeltpersoner kan sende inn forslag.
Dere kan nå finne innsendte paroleforlag i lenken under https://docs.google.com/.../1wGPVZIUQZN4yomemVqmO.../edit...

Saksliste
1. Valg av ordstyrer, tellekorps og kort orientering om votering
2. Kort gjennomgang av paroler
3. Votering over paroler
4. Votering over hovedparole per tema
5. Orientering om arbeidet med markeringen av kvinnedagen
6. Orientering om arbeidet med Kvinnefestivalen
7. Eventuelt

Ønsker du å settes på e-postlisten vår kan du sende en e-post til 8.mars.initiativet@gmail.com


Møtet er åpent for alle og alle har tale- og forslagsrett. Kun kvinner og ikke-binære har stemmerett.
Vi håper så mange kommer og vi gleder oss til å se dere!

Vi skal være i auditoriet i kjelleren på Biblioteket i Bergen. Lokalet er rullestolvennlig. Det er både kjønnsdelte og kjønnsnøytrale toaletter ved lokalet.
 
Arrangør: 8. mars initiativet. 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Parolemøte i 8.mars-initiativet i Bergen

Parolemøte i 8.mars-initiativet i Bergen

På parolemøtet skal vi bestemme hvilke paroler som skal være med i toget på 8.mars. Husk at dere selv må lage parolen.

  • Tirsdag 7. februar
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Både organisasjoner og enkeltpersoner kan sende inn forslag.
Dere kan nå finne innsendte paroleforlag i lenken under https://docs.google.com/.../1wGPVZIUQZN4yomemVqmO.../edit...

Saksliste
1. Valg av ordstyrer, tellekorps og kort orientering om votering
2. Kort gjennomgang av paroler
3. Votering over paroler
4. Votering over hovedparole per tema
5. Orientering om arbeidet med markeringen av kvinnedagen
6. Orientering om arbeidet med Kvinnefestivalen
7. Eventuelt

Ønsker du å settes på e-postlisten vår kan du sende en e-post til 8.mars.initiativet@gmail.com


Møtet er åpent for alle og alle har tale- og forslagsrett. Kun kvinner og ikke-binære har stemmerett.
Vi håper så mange kommer og vi gleder oss til å se dere!

Vi skal være i auditoriet i kjelleren på Biblioteket i Bergen. Lokalet er rullestolvennlig. Det er både kjønnsdelte og kjønnsnøytrale toaletter ved lokalet.
 
Arrangør: 8. mars initiativet.