av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-11-03T10:51:09+01:00
Foredragsserien om rus og straff avsluttes med en gjennomgang av politiets omfattende og systematiske krenkelser av norske borgeres menneskerettigheter i narkotikasaker.
Tirsdag 15. november 18:00
Hovedbiblioteket, Amalies hage

Kontakt

95139006
I forbindelse med Stortingets høring om rusreformen ble det som følge av politiets og Riksadvokatens høringssvar avdekket at norsk politi har ført en praksis som går langt utover de rammene som norsk lov setter. Som følge av dette ga Riksadvokaten 9. april 2021 i rundskriv en rekke instruksjoner for hvordan politiet skal utøve sin myndighet i russaker. I tillegg satte Riksadvokaten i gang en mindre gransking av politiets praksis på rusfeltet, som avdekket av politiet har brutt loven i minst 1 av 3 saker om ulovlig rusbruk. I dette foredraget går jeg nærmere gjennom hvilke lover som regulerer politiets rett til å ransake og ta prøver av mennesker som er mistenkt for narkotikalovbrudd, og forklarer hvordan mangel på respekt for disse grensene har ledet til omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd i regi av norsk politi.

Foredrag med Hans Fredrik Marthinussen.
Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap.

Tredje foredrag i en serie på tre.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Politiets praksis med ransaking og andre tvangsmidler i narkotikasaker

Politiets praksis med ransaking og andre tvangsmidler i narkotikasaker

Foredragsserien om rus og straff avsluttes med en gjennomgang av politiets omfattende og systematiske krenkelser av norske borgeres menneskerettigheter i narkotikasaker.

  • Tirsdag 15. november
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies hage
  • GRATIS
I forbindelse med Stortingets høring om rusreformen ble det som følge av politiets og Riksadvokatens høringssvar avdekket at norsk politi har ført en praksis som går langt utover de rammene som norsk lov setter. Som følge av dette ga Riksadvokaten 9. april 2021 i rundskriv en rekke instruksjoner for hvordan politiet skal utøve sin myndighet i russaker. I tillegg satte Riksadvokaten i gang en mindre gransking av politiets praksis på rusfeltet, som avdekket av politiet har brutt loven i minst 1 av 3 saker om ulovlig rusbruk. I dette foredraget går jeg nærmere gjennom hvilke lover som regulerer politiets rett til å ransake og ta prøver av mennesker som er mistenkt for narkotikalovbrudd, og forklarer hvordan mangel på respekt for disse grensene har ledet til omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd i regi av norsk politi.

Foredrag med Hans Fredrik Marthinussen.
Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap.

Tredje foredrag i en serie på tre.