av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-01-13T18:23:11+01:00
Å synge sammmen har vært et bindemiddel og kampvåpen under nasjonsbyggingen, i kirken, i arbeiderbevegelsen og i andre folkebevegelser. Mens sangen lenge har vært en samfunnsbyggende fellesskapssform, er den i dag mest underholdning. Hvor finner vi sangengasjementet i dag? Kan sangen fortsatt være et våpen og en samlende, byggende kraft?
  • Sang som våpen - foredrag med Gjermund Kolltveit
  • 2022-04-27T18:00:00+02:00
  • 2022-04-27T19:00:00+02:00
  • Å synge sammmen har vært et bindemiddel og kampvåpen under nasjonsbyggingen, i kirken, i arbeiderbevegelsen og i andre folkebevegelser. Mens sangen lenge har vært en samfunnsbyggende fellesskapssform, er den i dag mest underholdning. Hvor finner vi sangengasjementet i dag? Kan sangen fortsatt være et våpen og en samlende, byggende kraft?
Onsdag 27. april 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
 
Denne boka og foredraget viser hvordan sang kan være våpen, konfliktløsende middel og et verktøy for utholdenhet, mot, trøst, engasjement, samfunnsbevissthet og fellesskap. Sang som våpen forteller om fellessangen som et kraftsentrum i de store folkebevegelsene, om visebevegelsen, protestsang, kamprop og om syngende fotballsupportere som viderefører den engasjerte kraftsangen med styrke og retning. Dette er boka om sangens samlende og samfunnsbyggende styrke.
 
Gjermund Kolltveit er musikkforsker og musiker, og hans nyeste bok Sang som våpen – Historier om sangens slagkraft handler om fellessangens betydning i de store folkebevegelsene, om protestsang og visebevegelsen på 70-tallet, om den syngende revolusjon i Baltikum, om fotballens tribunesang og andre eksempler som viser sangens fellesskapende og samlende styrke.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Sang som våpen - foredrag med Gjermund Kolltveit

Sang som våpen - foredrag med Gjermund Kolltveit

Å synge sammmen har vært et bindemiddel og kampvåpen under nasjonsbyggingen, i kirken, i arbeiderbevegelsen og i andre folkebevegelser. Mens sangen lenge har vært en samfunnsbyggende fellesskapssform, er den i dag mest underholdning. Hvor finner vi sangengasjementet i dag? Kan sangen fortsatt være et våpen og en samlende, byggende kraft?

  • Onsdag 27. april
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
 
Denne boka og foredraget viser hvordan sang kan være våpen, konfliktløsende middel og et verktøy for utholdenhet, mot, trøst, engasjement, samfunnsbevissthet og fellesskap. Sang som våpen forteller om fellessangen som et kraftsentrum i de store folkebevegelsene, om visebevegelsen, protestsang, kamprop og om syngende fotballsupportere som viderefører den engasjerte kraftsangen med styrke og retning. Dette er boka om sangens samlende og samfunnsbyggende styrke.
 
Gjermund Kolltveit er musikkforsker og musiker, og hans nyeste bok Sang som våpen – Historier om sangens slagkraft handler om fellessangens betydning i de store folkebevegelsene, om protestsang og visebevegelsen på 70-tallet, om den syngende revolusjon i Baltikum, om fotballens tribunesang og andre eksempler som viser sangens fellesskapende og samlende styrke.