av EON sist endret 2023-06-07T14:29:32+02:00
Konsert med Annlaug Børsheim, Benedicte Maurseth, Knut Hamre og Lajla Storli.
Onsdag 25. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg

I 2018 kom samlinga Slåttar frå Granvin der Knut Hamre spelte inn nærmare hundre slåttar frå heimbygda si. No kjem oppfølgjaren med resten av repertoaret frå Hardanger: Slåttar frå Kvam, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang. Utgjevinga inneheld innspelingar av 95 slåttar samt tilhøyrande bok.

Hardanger er ein av dei rikaste tradisjonsområda innan folkemusikk i Norge. Frå dei første spelarane me høyrer om attende på 1600-talet og fram til i dag, har hardingfela og slåttane vore ein naturleg del av kvardagsliv, fest og høgtider. Mange av slåttane på denne utgjevingar er gamle, kjende og mykje brukte, men utøvarane har òg henta fram mange ukjende slåttar frå gamle opptak og notar og fleire av dei har ikkje vore bruka på hundre år.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Slåttar frå Kvam, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang.

Slåttar frå Kvam, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang.

Konsert med Annlaug Børsheim, Benedicte Maurseth, Knut Hamre og Lajla Storli.

  • Onsdag 25. oktober
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland, 2. etg
  • GRATIS

I 2018 kom samlinga Slåttar frå Granvin der Knut Hamre spelte inn nærmare hundre slåttar frå heimbygda si. No kjem oppfølgjaren med resten av repertoaret frå Hardanger: Slåttar frå Kvam, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang. Utgjevinga inneheld innspelingar av 95 slåttar samt tilhøyrande bok.

Hardanger er ein av dei rikaste tradisjonsområda innan folkemusikk i Norge. Frå dei første spelarane me høyrer om attende på 1600-talet og fram til i dag, har hardingfela og slåttane vore ein naturleg del av kvardagsliv, fest og høgtider. Mange av slåttane på denne utgjevingar er gamle, kjende og mykje brukte, men utøvarane har òg henta fram mange ukjende slåttar frå gamle opptak og notar og fleire av dei har ikkje vore bruka på hundre år.