av Nettredaktør sist endret 2023-09-05T14:32:28+02:00
Kvinnelige romanfigurer i afrikanske samtidsromaner vil verken være den afrikanske mannens eller den vestlige kvinnens “andre”. Samtale med Nafeesa Tarajee og Vanessa Etondi. Samtalen ledes av Kjersti Werner, styleleder i Urafiki.
  • Sør for Sahara: Med afrikansk kvinneblikk
  • 2023-10-04T18:00:00+02:00
  • 2023-10-04T19:00:00+02:00
  • Kvinnelige romanfigurer i afrikanske samtidsromaner vil verken være den afrikanske mannens eller den vestlige kvinnens “andre”. Samtale med Nafeesa Tarajee og Vanessa Etondi. Samtalen ledes av Kjersti Werner, styleleder i Urafiki.
Onsdag 4. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, Amalies hage

Arrangementet er støttet av Fritt ord og Bergen kommune.


Om Sør for Sahara

I fire temakvelder vil Bergen Offentlige Bibliotek i samarbeid med URAFIKI * løfte fram afrikansk litteratur, avgrenset til området sør for Sahara og nord for Sør-Afrika. Denne har lenge vært underkommunisert i den litterære offentligheten. Bøkene representerer ulike og særegne stemmer, men de har også mye til felles. På ulike måter problematiserer de nasjonal identitet, makt og frigjøring i en del av verden som har opplevd slavehandel, imperialisme, folkemord og utbytting. Bøkene formidler motstand, opprør og inspirerende forbilder. Mange kommuniserer også en sterk tilknytning til en levende afrikansk muntlig tradisjon. 

For å forstå vår plass i verden, vil det å lese litteratur på tvers av nasjoner og kontinenter kunne være en farbar vei. Hos noen vil litteraturen som presenteres vekke gjenkjennelse og bekreftelse, hos andre overraskelse og nye perspektiver. 

*URAFIKI er en humanitær partnerorganisasjon, politisk og religiøst uavhengig Organisasjonen samarbeider med kongolesiske partnere om skolebygging og skoleutvikling i Øst-Kongo. 

Se resten av Sør for Sahara-programmet

Bergen Offentlige  Bibliotek

Sør for Sahara: Med afrikansk kvinneblikk

Sør for Sahara: Med afrikansk kvinneblikk

Kvinnelige romanfigurer i afrikanske samtidsromaner vil verken være den afrikanske mannens eller den vestlige kvinnens “andre”. Samtale med Nafeesa Tarajee og Vanessa Etondi. Samtalen ledes av Kjersti Werner, styleleder i Urafiki.

  • Onsdag 4. oktober
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies hage
  • GRATIS

Arrangementet er støttet av Fritt ord og Bergen kommune.


Om Sør for Sahara

I fire temakvelder vil Bergen Offentlige Bibliotek i samarbeid med URAFIKI * løfte fram afrikansk litteratur, avgrenset til området sør for Sahara og nord for Sør-Afrika. Denne har lenge vært underkommunisert i den litterære offentligheten. Bøkene representerer ulike og særegne stemmer, men de har også mye til felles. På ulike måter problematiserer de nasjonal identitet, makt og frigjøring i en del av verden som har opplevd slavehandel, imperialisme, folkemord og utbytting. Bøkene formidler motstand, opprør og inspirerende forbilder. Mange kommuniserer også en sterk tilknytning til en levende afrikansk muntlig tradisjon. 

For å forstå vår plass i verden, vil det å lese litteratur på tvers av nasjoner og kontinenter kunne være en farbar vei. Hos noen vil litteraturen som presenteres vekke gjenkjennelse og bekreftelse, hos andre overraskelse og nye perspektiver. 

*URAFIKI er en humanitær partnerorganisasjon, politisk og religiøst uavhengig Organisasjonen samarbeider med kongolesiske partnere om skolebygging og skoleutvikling i Øst-Kongo. 

Se resten av Sør for Sahara-programmet