av Charlotte Myrbråten sist endret 2020-10-20T14:41:20+02:00
I oktober månad 2020 set Bjørgvin bispedøme fokus på sorg. Denne ”Sorgmånaden 2020” er eit samarbeid mellom Kyrkjerådet og deira kampanje ”Førstehjelp ved sorg” og ulike regionale og lokale aktørar. Arrangement i Bjørgvin skjer på ulike stader i bispedømet.
  • «Sorg og tap av identitet når ein må flykte»
  • 2020-10-21T18:00:00+02:00
  • 2020-10-21T21:00:00+02:00
  • I oktober månad 2020 set Bjørgvin bispedøme fokus på sorg. Denne ”Sorgmånaden 2020” er eit samarbeid mellom Kyrkjerådet og deira kampanje ”Førstehjelp ved sorg” og ulike regionale og lokale aktørar. Arrangement i Bjørgvin skjer på ulike stader i bispedømet.
Onsdag 21. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, UROM

Kontakt

95139006

Psykolog Zemir Popovac — Favne, rådgjevar i RVTS Vest og Elisabeth Harnes m.fl foredrar.
Stad: Bergen offentlege bibliotek, Strømgaten 6, Bergen.

For informasjon og påmelding: kyrkja.no/bjorgvin/sorg

Bergen Offentlige  Bibliotek

«Sorg og tap av identitet når ein må flykte»

«Sorg og tap av identitet når ein må flykte»

I oktober månad 2020 set Bjørgvin bispedøme fokus på sorg. Denne ”Sorgmånaden 2020” er eit samarbeid mellom Kyrkjerådet og deira kampanje ”Førstehjelp ved sorg” og ulike regionale og lokale aktørar. Arrangement i Bjørgvin skjer på ulike stader i bispedømet.

  • Onsdag 21. oktober
  • 18:00 - 21:00
  • Hovedbiblioteket, UROM
  • GRATIS

Psykolog Zemir Popovac — Favne, rådgjevar i RVTS Vest og Elisabeth Harnes m.fl foredrar.
Stad: Bergen offentlege bibliotek, Strømgaten 6, Bergen.

For informasjon og påmelding: kyrkja.no/bjorgvin/sorg