Logg inn

Glemt passord/pinkode?   Registrer deg her.
by Julie Solli last modified 2018-04-19T11:34:22+00:00
Med John Birks, Haflidi Haflidason, Cecilia Jonsson, Per Vikse.
Torsdag 19. april 13:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Etter de fire foredragene er det åpning av utstillingen Mareograf II av
Cecilia Jonsson i Bergen offentlige biblioteks lokalhistoriske avdeling
kl. 16.00. Utstillingen står frem til 9. mai 2018.

Cecilia Jonssons kunstprosjekt Mareograf er basert på Bergen kommunes
risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og
Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurderingen viser at havbunnen
har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger, og
ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på
sjøbunnen i fjorden.

Seminaret på Bergen offentlige bibliotek gir innblikk i kunstprosjektet, i
hva sedimenter er, hvordan en kan lese sedimentsprøver fra havbunnen for å
danne seg et bilde av blant annet pollen, planterester og hvilken type og
mengde av miljøgifter som er lagret der og arbeidet som gjøres for å få en
renere havn i Bergen.


I prosjektet Mareograf har kunstneren Cecilia Jonsson brukt
sedimentsprøver fra sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann, og
lagt det i et lag utenpå leire formet som sylindre. De ble plassert én
etter én i hennes selvbygde analoge tidevannsmåler som stod på Årstadkaien
ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvann noen
dager i januar i år.

Seminaret er i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek og er andre del
av Mareograf, et nytt kunstprosjekt av Cecilia Jonsson, kuratert av Volt
og utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og EARTHLAB ved
Universitetet i Bergen og Cowi AS.
Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd –
arrangørstøtteordningen for kunstnerdrevne visningssteder.

 


Four lectures followed by the opening of the exhibition Mareograph II by
Cecilia Jonsson in the Local History section of Bergen Public Library at
16:00. The exhibition runs till 9 May 2018.


Cecilia Jonsson’s art project Mareograph is based on the Bergen City
Council’s risk assessment of the much-polluted marine environment in
Puddefjorden and the lake Store Lungegårdsvann in Bergen. This risk
assessment shows that the sea bed has a very high content of heavy metals
and organic contaminants, and forms the basis for the City Council’s major
focus on and clearance work with the fjord bed.

The seminar at the Bergen Public Library provides insight into the art
project, into what sediments are, and how one can interpret sediment
specimens from the sea bed to form a picture of – among other things –
pollen, plant remains and the types and quantities of environmental toxins
deposited there. It also throws light on the work that is being done to
get a cleaner harbour in Bergen.

In the project Mareograph the artist Cecilia Jonsson has used sediment
samples from the sea bed in Puddefjorden and Store Lungegårdsvann, and
applied it as a coating to clay formed into cylinders. These were placed
one by one in her self-made analogue tidal gauge, which stood on the
Årstad quay at the passage between Puddefjorden and Store Lungegårdsvann
for a few days in January this year.

The seminar is in collaboration with Bergen Public Library and is the
second part of Mareograph, a new art project by Cecilia Jonsson, curated
by Volt and developed in a dialogue with the Department of Geoscience and
EARTHLAB at the University of Bergen and Cowi AS.

Volt is funded by Arts Council Norway and City of Bergen.