Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Margrete Rasmussen sist endret 2020-09-08T16:28:23+02:00
Velkommen til Barnas bokpris! Denne lærerveiledningen er skrevet til dere lærere og er ment som inspirasjon i arbeidet. Den inneholder tips og ideer, men dere står fritt til å legge opp leseperioden som dere vil. Målet er at elevene blir kjent med ny litteratur, får gode leseopplevelser og blir mer bevisst sin egen litterære smak. Og at vi får elevenes vinner av Barnas bokpris! Her finner du også litt viktig informasjon og noen sentrale datoer.

Å være jury for Barnas bokpris er en viktig oppgave! 

Biblioteket inviterer alle deltagende klasser til kick-off der dere får bøker og høre litt om prisen og juryarbeidet. Avtal tid med ditt lokale bibliotek.

En slik pris er en flott og hyggelig anerkjennelse for en bok og en forfatter, og kan være med å inspirere andre barn til å lese boka. Heng gjerne de medfølgende plakatene opp i klasserommet etter hvert som lærer presenterer bøkene for elevene, og samtaler litt om forventninger til de ulike bøkene ut fra omslag etc.

Det er viktig at læreren gjør seg kjent med bøkene slik at han/hun kan gi elevene gode innganger til bøkene og kan følge elevene opp underveis i lesingen og i samtalen om bøkene. Det kan også være lurt at lærer leser litt høyt fra bøkene, slik at det er lettere for elevene å komme inn i fortellingen. Kanskje velger dere å lese en eller flere av bøkene høyt på skolen?

Hvilke ressurser tilbyr biblioteket?

Biblioteket tilbyr de deltagende klassene klassesett med bøkene, plakater, stemmesedler, besøk i biblioteket og invitasjon til Barnas bokprisfesten.

Klassesettet består av seks eksemplarer av hver av de fem bøkene. Målet er at alle skal få best mulig kjennskap til alle fem bøkene, og at hver elev stemmer individuelt. Bøkene skal sirkulere blant elevene.

Lydbøker

Både lærer og de elevene som lærer mener at kan ha nytte av det, kan låne lydbok gratis fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Dette er enkelt å få til, og kan være nyttig å ha klart før dere begynner med Barnas bokpris. For at en elev kan bli låner, er det nok at lærer attesterer at eleven vil ha nytte av lydbok, og at foresatte signerer. Biblioteket har også endel lydbøker tilgjengelig.

Lydbøker kan være fine ressurser for hele klassen, og er gjerne en enklere måte å komme inn i handlingen på.

Underveis i arbeidet

De fleste lærere har mye erfaring med ulike leseaksjoner, og dere står fritt til å legge opp leseperioden slik dere ønsker.

Siden hvert klassesettet består av seks eksemplarer av hver bok, danner det seg naturlig grupper av lesere på trinnet. En måte å arbeide med bøkene på er å la gruppene diskutere boken og handlingen, og eventuelt presentere denne, uten å røpe for mye, til de andre elevene. Dette kan gi gode innganger og inspirasjon for de som skal til å låne boken.

Det er ofte fint for elevene å formulere opplevelsen sin i trygge grupper eller i par, før man eventuelt snakker om leseopplevelsen i klassen. Siden elevene skal stemme individuelt trenger de ikke å komme frem til én felles vurdering, men kan bli kjent med hverandres ulike leseopplevelser.

Det aller viktigste er å få en god leseopplevelse, og vi håper elevene i størst mulig grad kan bli kjent med alle bøkene.

Stemmeavgivning

Hver elev stemmer individuelt og gir en kort begrunnelse for hvorfor akkurat denne boka bør vinne. Stemmesedler og stemmeurne-konvolutter fås fra biblioteket.

Elevene kan også på stemmeseddelen beskrive/tegne hvordan de synes vinnertrofeet for akkurat den boka de stemmer på, skal se ut. Bibliotekets husdesigner lager et trofé med utgangspunkt i barnas innspill, og en klasse overrekker dette til vinnerforfatteren under bokprisfesten.

Fristen for å levere inn elevenes stemmer er fredag 4. desember.

Quiz

Det er quiz-spørsmål til hver av de nominerte bøkene på nettsiden. (Kommer)

Digital formidling

Hva synes barna om bøkene? Å lage egne digitale bokmeldinger kan være en fin måte å formidle bokopplevelsen på. Barnas bokpris mottar gjerne boktrailere, små filmsnutter, digitale bokomtaler som videoblogger etc.  Vi håper å kunne vise filmene i biblioteket på storskjerm under Barnas bokprisfesten 16. januar. Vi legger også gjerne link til filmer fra elevene på bibliotekets nettside. Noen enkle tips og lure ting å huske på når man skal lage film finner dere på nettsiden under Barnas bokpris. Tidligere har klasser også dramatisert scener fra bøkene.

Hvordan lager du en boktrailer?

Ubok og Leser søker bok har laget en lett forståelig instruksjonsfilm som er tilgjengelig på nett her.

Barnas bokprisfest

Lærer må påmelde klassen spesielt til dette, og biblioteket foretar en trekning om plassene blant de interesserte klassene. Tilbakemeldinger fra barn og lærere etter fjorårets fest var entusiastiske: Dette var gøy!

Hva skjer på Barnas bokprisfest? Vi vil ikke røpe alt, men

  • Flere av de nominerte forfatterne kommer og vil intervjues/bokbades og fortelle fra bøkene.
  • Prisutdeling til vinneren av Barnas bokpris
  • En deltagende klasse blir trukket ut og får æren av å dele ut trofeet
  • Rød løper og feststemning
  • Kanskje blir det Bokfilmfestival med fremvising på storskjerm av barnas filmer?
  • Kanskje blir det DJ?

 

Vil dere intervjue/bokbade en av forfatterne på Barnas bokprisfesten? Det kan gjøres på mange måter, som for eksempel slik. Meld på klassen/gruppen og avtal med margrete@bergenbibliotek.no