Barnas bokpris 2021 - informasjon til lærere

Barnas bokpris introduserer elevene i Bergen for 5 av de beste bøkene fra det siste året og stemme frem sin favoritt. Vinneren av Barnas bokpris kåres i uke 3 i 2022. Underveis vil vi be om inspirasjon til design av trofeet, i tillegg til at vi vil be om noen frivillige bidrag til festsendingen.

 

Prisens gang

Kick-off 

Vi lager en presentasjon som alle kan spille av i powerpoint. Smittevern og kapasitet innvirker noe, men om dere helst ønsker kick-off med våre formidlere enten på skolen eller på biblioteket, kan dere forhøre dere med kontaktpersonen på bydelsbiblioteket om det er mulig. For å få god tid til å lese bør denne gjennomføres senest i uke 36.  

Leseperiode 

I september, oktober og november er det fokus på å lese og sette seg inn i bøkene. Biblioteket er opptatt av leseopplevelsene og lesegleden, derfor jobber vi med små selvstendige opplegg som barna kan gjennomføre digitalt etter at de har lest ferdig hver bok. 

Utforming av trofè 

I siste halvdel av oktober vil vi sende dere en film utformingen av bokpristrofeet. Der får juryen møte vår designer Håvard Lægreid som med utgangspunkt i juryens tegninger har laget trofeene som forfatterne får. Det er strålende om dere vil involvere lærer i kunst og håndverk slik at vi kan få bidrag i forskjellige former. Dere kan levere ett felles forslag, eller individuelt fra hver elev. 

Avstemning 

Selve avstemningen vil skje i desember og dere får mulighet til å stemme i hele uke 48. Vi leter etter en digital løsning som tilfredsstiller GDPR-krav, men som lar elevene stemme selvstendig og hemmelig. Mer informasjon kommer.

Bokprisfest 

Etter planen blir det bokprisfest i uke tre. Vi planlegger for en direktesendt festsending som vi håper at dere vil prioritere å følge. Vi mener det er viktig at juryen får være med på hele prosessen, vi legger også opp sendingen slik at den kan bli en happening for hele mellomtrinnet. Derfor håper vi at dere vil oppfordre kolleger til å la sine grupper se sendingen.

Tilgang på bøkene  

Klassen kan få lese bøkene enten som bok eller lydbok. Dere får låne nok papirbøker til at alle elevene kan ha hver sin bok i hele perioden. Bøkene hentes på biblioteket skolen sokner til og skal være klare til henting i månedsskiftet. Dere avtaler med kontaktperson på Bydelsbiblioteket. 

Ingen av titlene finnes som fysiske lydbøker. Om dere har barn i gruppen som har rett på lydbøker fra NLB, er det lurt om dere melder inn behov til dem alt nå. Om dere har barn i gruppen som trenger lydbøker, men som ikke har rett på bøker fra NLB, kan dere låne de bøkene som forlagene har klare i bibliotekappen Bookbites. Budsjettene er begrenset, så for å sikre at juryen får låne vil vi gjerne ha melding på bokpris@bergenbibliotek.no om når deres elever kommer til å låne så vi kan frigjøre lisenser. 

Vi anbefaler også at dere leser minst en av bøkene høyt for elevene. 

De nominerte