Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av astridh — sist endret 2017-08-30T14:19:48+02:00
Bidragsytere: Vibeke Mowinckel Lorentz
For mange norske barn har lesebøkene gjennom tidene vært første møte med våre store diktere. I gjennomgangen av Bergen off. biblioteks samling av leseverker, viste det seg snart at det er i de eldste Henrik Ibsen i størst grad er tatt med.

Terje Vigen av Chr. Krogh                                  

For mange norske barn har lesebøkene gjennom tidene vært første møte med våre store diktere. I gjennomgangen av Bergen off. biblioteks samling av leseverker, viste det seg snart at det er i de eldste Henrik Ibsen i størst grad er tatt med. Bjørnstjerne Bjørnson derimot er rikelig representert fra de laveste trinn helt frem til våre dager.

For Nordahl Rolfsen, Andreas Austlid, og etter dem Thor bjørn Egner, var det viktig å ta vare på kulturarven, så mange av de store dikterne er med i deres verker. Andreas Austlids lesebøker ble gitt ut på landsmål, og nyere utgaver av Nordahl Rolfsens lesebøker kom i begge målformer. Det gjorde også Thorbjørn Egners.

I nyere leseverk fra 1980 og 1990-tallet har redaktørene lagt vekt på å presentere den etter hvert rike og mangfoldige barnelitteraturen, både norsk og utenlandsk, og da har den klassiske voksenlitteraturen måttet vike. Nå er det i tillegg til å vise allsidighet i innhold viktig at det er balanse i forholdet mellom kvinnelige og mannlige forfattere, og gutt/jente som hovedpersoner. De fleste nyere leseverk kommer i begge målformene.

Vil han klare pynten? av Michael Ancher (1880)

Jo høyere man kommer opp i trinnene i grunnskolen (folkeskolen, framhaldskolen) jo mer kommer Henrik Ibsen inn. På lavere trinn er det helst dikt, Terje Vigen går igjen. I sjette, syvende klasse og i ungdomsskolen, framhaldskolen, og den høgre skolen finnes der utdrag og forkortelser av skuespillene. Originalillustrasjonene er stort sett gjengitt, men nyere illustratører har også fått slippe til. I en av de nyere lesebøkene (Soria Moria, Bakom neste blåne) er det ved siden av Chr. Kroghs illustrasjoner til Terje Vigen, brukt Anna Anchers Aftenbønn (1888) Vil han klare pynten? (Michael Ancher, 1880) og Et nødskudd (Av Oscar Bjøck, 1883).

Lesebøkene

austlid.jpg
Austlid, Andreas: Norsk lesebok, Bind 2

Cappelen, 1952
Ibsen, Henrik: Vi vandrer med freidig mot, s 186

Austlid, Andreas: Norsk lesebok, Bind 4
Steenske forl., 1940
Ibsen, Henrik: Av Kongsemnerne s.288- s.298
Ibsen, Henrik: Terje Vigen s. 316-s. 326
Ill. av Chr. Krogh


engner.jpg
Thorbjørn Egners lesebøker: Fra bokhylla. Bind 11

Cappelen, 1963
Første halvdel av sjuende skoleår
Ibsen, Henrik Terje Vigen s. 45 –s 61
(Ill. av Fredrik Matheson)

 
egner3.jpg

Thorbjørn Egners lesebøker: Verdensmestere., Bind 13

Cappelen, 1965
For 8. skoleår
Ibsen, Henrik: Scener fra
Peer Gynt s. 79- s.97
(Tegn. av Per Krohg)
Åpningsscenen
På Hægstadtunet (forkortet)
Den grønnkledde
I Dovregubbens hall

egner2.jpg

Thorbjørn Egners lesebøker: Diktning og diktere. Bind 16
For 9. skoleår
Cappelen, 1968
Engelstad, Carl Fredrik: Gullalderen i norsk diktning og teater s. 85 – s.94
(Ill., por. Bl. a Alteret i Tanum kirke av Harriet Backer)
Ibsen, Henrik: Forviklinger s.95 – s.96
Ibsen, Henrik : Et vers (Å leve er krig med trolde….) s. 96
Ibsen, Henrik: En scene fra Brand s. 97 – s. 105
(Ill. av Ulf Aas)

rolfsen1-1.jpg
Nordahl Rolfsens lesebøker. Bind 1
Gyldendal, 1952

Nordahl Rolfsens lesebøker, Bind 1
Gyldendal, 1953
Ibsen, Henrik Vuggevise s. 128 og s. 128.
(Margrete Skuledatters sang fra Kongsemnerne)

Nordahl Rolfsens lesebøker. Bind. 3
Gyldendal, 1955
Ibsen, Henrik: Vi vandrer med freidig mot s. 91

Nordahl Rolfsens lesebøker. Bind 2
Gyldendal, 1954
Ibsen, Henrik Vi vandrer med freidig mot s. 90

rolfsen2.jpg
Nordahl Rolfsens lesebøker. Bind 3

Gyldendal, 1955
Ibsen, Henrik: Terje Viken s. 70- s.- s. 84
(Ill. av Chr. Krohg)

Nordahl Rolfsens lesebøker. Bind 6
Gyldendal, 1953
Ibsen, Henrik: Terje Viken s.256 – s.270
(Ill. av Chr. Krohg)

Nordahl Rolfsens lesebøker: Dikt og dåd. Bind 5
Gyldendal, 1955
(Her finnes Erik Werenskiolds portrett av Henrik Ibsen)
Ibsen, Henrik: Ederfuglen s. 99
Ibsen, Henrik: På Akershus s. 99 - s.102
(Ill.)

coward.jpg
Norsk lesebok for framhaldsskolen: Diktning og litteraturhistorie. Bind 1

Av Johan Bjørge og Gorgus Coward
Fabritius, 1952
Ibsen, Henrik: Bergmannen s.61-s.62
Ibsen, Henrik: Av Brand. Annen handling s.63 – s. 70
Ibsen, Henrik: Takk s. 72- s.73
Ibsen, Henrik: Et vers s. 73 (Å leve er krig med trolde….)eskeland.jpg
Norsk lesebok for ungdomsskolen: Samfunn og kultur. Bind 2
v/Johan Bjørge, Gorgus Coward, Arne Johan Berggreen
Fabritius, 1965
Ibsen, Henrik: Bergmannen s. 83- s.84
Ibsen, Henrik: Av Brand. Annen handling s.85- s.92
Ibsen, Henrik: Av Peer Gynt. Tredje handling s. 93- s.101
Ibsen, Henrik: Takk s. 101
Ibsen, Henrik: Et vers s. 102


soriamoria.jpg
Soria Moria (leseverk for grunnskolen)

Samlaget, 1999
Bakom neste blåne, 7 B s. 177- s. 193 (Flotte illustrasjoner)
Ibsen, Henrik: Terje Vigen
gyldendal.jpg
Gyldendals lesebøker. 7. skoleår

Gyldendal, 1962
Ibsen, Henrik: Terje Vigen s. 226- s. 239
Ill. av Chr. Krogh


berggreen.jpg
Gyldendals lesebøker. 8. skoleår
Gyldendal, 1963
Ibsen, Henrik: Peer Gynt og mor Åse s. 7 – s.19
(Fra første akt av dramaet). Ill. av Per Krogh

lundstol.jpg
Lundstøl, Ottar: Kom skal vi lese. 6 A
Gyldendal 1982
Ibsen, Henrik: Terje Vigen s. 48-s.61
(Ill. av Johan H. Kippenbroek)

Munch, Mathilde: Heime og ute. Bind 6
Cappelen, 1951
Ibsen, Henrik: Av Kongsemnerne s.158 – s. 171
(Bilder fra forskjellige teateroppsetninger)
Ibsen, henrik: Terje Vigen s. l83 – s. 196
(Bilder av Chr. Krogh)

gyldendal2.jpg
Lesebok for ungdomsskolen
Ved Lars Eskeland og Severin Eskeland Tridje upplaget
Olaf Norli, 1920
Ibsen, Henrik: Terje Viken s.181- s. 186
Ibsen, Henrik: Prestens tale s.186 – s.187
(Av Peer Gynt)
Ibsen, Henrik: Av ”Kongsemnerne” s.187- s. 196
Ibsen, Henrik: Bergmannen s. 196
(Ingen illustrasjoner i hele boken)

 killengreen.jpg
Lesebok for folkeskolen. Bind 4
Av Chr. Killengreen og Anna Sæthne
Some & co forlag, 1925
Ibsen, Henrik: Reisesang s. 5
(Vi vandrer med freidig mot)

Norsk leseverk. Bind 2 (For den høgre skolen)
v/ H. Nerdrum, P. Vogth Hansen, A. Tveterås
Fabritius, 1960
Ibsen, Henrik : Hærmennene på Helgeland s. 118 – s. 133

 


Sist oppdatert: Mars, 2006