Sanne Munk Jensen: En dag skinner sola også under hundens hale

av astridh — sist endret 2017-08-30T14:19:42+02:00
lma forteller drivende energisk om sin og sin halvsøster Amelias oppvekst, en oppvekst preget heller av mangler enn av tilfredsstillelse, her skinte ikke mye sol.
Sanne Munk Jensen

En dag skinner sola også under hundens hale

Damm, 2008
978-82-04-14434-8
barn

Morens oppmerksomhet var først og fremst rettet mot de mennene hun kom hjem med. Menn som ikke så omsorg for barn som sitt ansvar, og hvem var egentlig Amelias far? Kaos blant de voksne fører til at Alma tvinges til å hjelpe Amelia gjennom krisene, og én dag står Amelia utenfor døra til kollektivet der Alma bor. Amelia har dratt hjemmefra, og hun befinner seg i en tilstand som krever Almas omsorg og omtanke. Kampen for tilværelsen preger begge søstrenes liv, og Alma kjenner irritasjon over Amelias ankomst. Så består også Amelias reaksjonsformer stort sett av sinne og trass, noe som forsterker problemene. Alma "brøyter" seg vei i møte med den harde virkeligheten, og hun besitter både mot og vilje til å finne løsninger. Men Almas gode løsninger faller ikke alltid i smak hos Amelia, som har liten sans for utholdenhet. Og ubarmhjertig reiser spørsmålene seg - Hvor mye motgang og forandring tåler jentene, og tåler de like mye...?