Sonya Hartnett: Hundene sover

av astridh — sist endret 2017-08-30T14:19:42+02:00
Familien Willow livnærer seg av gården sin, i tillegg får de en ekstra inntekt av campingplassen de driver.
Sonya Hartnett

Hundene sover

Damm, 1996
82-517-9193-6
barn

Hver og en av dem er knyttet til stedet med sterke, ja strenge bånd. De har alle sine plikter og utfører dem som del av en felles skjebne. Herfra reiser ingen, det ville skuffe og opprøre faren. Ingen utenforstående vet noe om familien, bare at de eksisterer. Willow ønsker heller ikke at noen skal kjenne til deres indre anliggender. Gjestene på campingplassen er ikke velkommen til å dele samtaler med familiemedlemmene. De fleste gjestene har forstått dette, men en dag ankommer en mann som ikke lar seg stoppe av denne form for isolasjon. Bow Fox dukker opp. Han er maler, og gjennom kunsten sin får han sønnen Oliver i tale. Oliver fatter interesse for Bow. Han ser en sjanse for sin bror Jonatan, som tegner. Oliver mener Jonatan er svært talentfull, så kanskje Bow kunne hjelpe ham frem. Det oppstår en viss fortrolighet mellom Bow og Oliver, slik at Oliver mister noen hemninger og forteller om forhold i familien. Først etterpå, når han forstår at han har røpet strengt hemmlige forhold, fortviler han. For Bow fører kunnskapen til en voldsom plan, som igjen fører til handlinger med uante konsekvenser for dem alle ...