Torbjørn Moen: Best i byen

av astridh — sist endret 2017-08-30T14:19:42+02:00
Tom er tretten år og har opparbeidet svært gode ferdigheter som fotballspiller.
Torbjørn Moen

Best i byen

Akilles, 2008, Norge
978-82-7286-198-7
barn

Han gjør seg bemerket på laget, men uheldigvis er treneren far til en av de andre spillerne, og han går ikke av veien for å tildele sin egen sønn spilletid på bekostning av andre spillere. Tom reagerer på urettferdighet, men protest fører bare til mer spenning. Så en dag får Tom overraskende en telefon fra treneren på kretslaget. De vil ha ham med på samling. Geir er tøff og krevende, og han driver hardt. Men Tom opplever at han får større muligheter her enn på sitt eget lag. Verken moren eller faren til Tom viser den minste interesse for sønnens treningsiver, og så lange han ikke er avhengig av deres kjøring til og fra trening, er dette greit. Men når Geir oppfordrer Tom til å bytte fotball-lag, finne et lag som gir ham større muligheter, oppstår problemer. Tom fortviler, og da - endelig - forstår faren at han må på banen. I nødens stund tvinges faren til å avsløre årsaken til sin manglende oppmerksomhet, nesten likegyldighet, til sønnens fotballkarriere ...