av Lene Olszeth sist endret 2023-03-03T13:01:35+01:00
Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste (VKB) inviterer beboere i Slettebakken område til månedlige dialogsamlinger.
Torsdag 9. mars 18:00
Sletten Biblab, Sletten senter
Målet med prosjektet "brobygging i nærmiljø" er å skape arena for dialog på tvers av våre ulikheter, bygge tillit, og skape trygge og inkluderende nærmiljøer.
På hver samling vil det være et tema for dialogen. Temaet på første samlingen er: "Hvordan skaper vi et inkluderende nabolag?"
Prosjektet er støttet av Bergen Kommune og Husbanken. Vi samarbeider med Sletten Biblab der dialogsamlingene vil foregå.
Vel møtt!! 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Brobyggersamtale på Sletten Biblab

Brobyggersamtale på Sletten Biblab

Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste (VKB) inviterer beboere i Slettebakken område til månedlige dialogsamlinger.

  • Torsdag 9. mars
  • 18:00 - 20:30
  • Sletten Biblab, Sletten senter
  • GRATIS
Målet med prosjektet "brobygging i nærmiljø" er å skape arena for dialog på tvers av våre ulikheter, bygge tillit, og skape trygge og inkluderende nærmiljøer.
På hver samling vil det være et tema for dialogen. Temaet på første samlingen er: "Hvordan skaper vi et inkluderende nabolag?"
Prosjektet er støttet av Bergen Kommune og Husbanken. Vi samarbeider med Sletten Biblab der dialogsamlingene vil foregå.
Vel møtt!!