av Marius Gustavsen Paulsen sist endret 2022-09-13T11:55:25+01:00
Bergen kommune har laget utkast til ny klimastrategi og ønsker å høre hva innbyggerne selv tenker kan gjøres for at det skal bli enklere å leve klimavennlig
Tirsdag 13. september 18:00
Fana bibliotek

Kontakt

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Fana bibliotek har gleden av å invitere til gjestebud hvor du og andre kan diskutere ett eller flere av disse temaene i små grupper: 

 • Transport 
 • Energi 
 • Klimarettferdighet 
 • Natur 
 • Arbeidsliv 
 • Forbruk
 • Mat 

Formålet er å sammen diskutere seg frem til innspill. Man trenger ingen spesielle forkunnskaper for å svare.
Uansett hva du mener om klima, miljø og bærekraft, er din mening viktig! 

Vi sender en oppsummering av diskusjonen for å vise Bergen kommunen hva som er viktig for innbyggerne i Fana og Ytrebygda. Svarene vil bli behandlet anonymt og jobbes videre med i klimastrategien og i tilhørende handlingsprogram.  

 

Les mer om gjestebud på kommunen sine hjemmesider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/gronn-strategi 
Ta kontakt på e-post siri.hagen@bergen.kommune.no for informasjon og påmelding, eller møt opp!

Om du ønsker å lese utkastet til Bergens nye klimastrategi har vi den tilgjengelig i papirformat på biblioteket.
 

Velkommen!  

 


 

Bergen Offentlige Bibliotek

Velkommen til gjestebud på Fana bibliotek

Velkommen til gjestebud på Fana bibliotek

Bergen kommune har laget utkast til ny klimastrategi og ønsker å høre hva innbyggerne selv tenker kan gjøres for at det skal bli enklere å leve klimavennlig

 • Tirsdag 13. september
 • 18:00 - 19:00
 • Fana bibliotek
 • GRATIS

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Fana bibliotek har gleden av å invitere til gjestebud hvor du og andre kan diskutere ett eller flere av disse temaene i små grupper: 

 • Transport 
 • Energi 
 • Klimarettferdighet 
 • Natur 
 • Arbeidsliv 
 • Forbruk
 • Mat 

Formålet er å sammen diskutere seg frem til innspill. Man trenger ingen spesielle forkunnskaper for å svare.
Uansett hva du mener om klima, miljø og bærekraft, er din mening viktig! 

Vi sender en oppsummering av diskusjonen for å vise Bergen kommunen hva som er viktig for innbyggerne i Fana og Ytrebygda. Svarene vil bli behandlet anonymt og jobbes videre med i klimastrategien og i tilhørende handlingsprogram.  

 

Les mer om gjestebud på kommunen sine hjemmesider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/gronn-strategi 
Ta kontakt på e-post siri.hagen@bergen.kommune.no for informasjon og påmelding, eller møt opp!

Om du ønsker å lese utkastet til Bergens nye klimastrategi har vi den tilgjengelig i papirformat på biblioteket.
 

Velkommen!