av Helene Sahlsten Madsen sist endret 2022-06-08T10:38:00+01:00
Mandag 27. juni til og med torsdag 30. juni, kan du som går på 5.-7. trinn bli med på Bobcamp på Loddefjord bibliotek.
Mandag 27. juni 10:00
Loddefjord bibliotek
Dette blir en morsom uke for deg som liker å lage ting, og å teste ut ulike kreative teknikker og uttrykk sammen med andre. Her får du blant annet prøve deg på tegning og illustrasjon, skyggeteaterverksted, vinyltrykk på handlenett, 3d-design/printing, og bygging, programmering og kappløp med Lego-roboter. I tillegg får du møte helt ekte forfattere som du kan spørre om alt du lurer på når det gjelder bøkene deres!
 
Forskjellige kursholdere kommer innom for å lære fra seg det de kan, men du er i samme gruppe alle fire dagene, og en fast gjeng med voksne er til stede hele uken. Du har med andre ord alltid kjente fjes å forholde deg til 😊
 
Vi byr på frukt, drikke og snacks, men ta med matpakke/lunsj. Felles lunsjpause er ca. kl. 11:30 hver dag.
 
Bobcamp på Loddefjord varer fra klokken 10:00-14:00 mandag 27. juni til og med torsdag 30. juni.
 
Gratis, begrenset antall plasser og bindende påmelding for alle fire dager: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bobcamploddefjord.

/

IN ENGLISH

Sign up for this year's summer camp at Loddefjord library!
 

Monday 27 June through Thursday 30 June, we invite you that is 10-13 years old to join BOBCAMP at Loddefjord library. 

This will be a fun week for you who like to create things and test out different creative techniques. You get to try drawing and illustration, shadow theatre workshop, vinyl printing on shopping nets, 3D design/printing, building, programming and racing with Lego robots. In addition, you will meet real authors who you can ask about everything you wonder about when it comes to their books! 

Different instructors come by to learn what they can, but you are in the same group all four days, and a regular group of adults is present all week. In other words, you always have familiar faces to relate to 😊 We offer fruit, drinks and snacks, but bring a packed lunch. Joint lunch break is approx. 11:30 every day. 

BOBCAMP at Loddefjord lasts from 10:00-14:00 Monday 27 June until Thursday 30 June. A limited number of places. The registration is free and binding: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bobcamplodd 

/

Українська

Запишіться на цьогорічний літній табір у бібліотеці Loddefjord! 
З понеділка 27 червня по четвер 30 червня ми запрошуємо всіх від 10 до 13 років приєднатися до Bobcamp у бібліотеці Лоддефьорда.  
 
Цей тиждень буде веселим для всіх тих, хто любить створювати речі та випробовувати різні креативні техніки. Ви можете спробувати малювання та ілюстрації, майстер-клас театру тіней, вініловий друк на торгових мережах, 3D дизайн/друк, конструювання, програмування та перегони з роботами Lego. Крім того, ви зустрінете справжніх авторів, у яких ви зможете запитати про все, що вас цікавить, коли мова йде про їхні книги!

Різні інструктори приходять, щоб ви дізналися, що вони можуть, але ви перебуваєте в одній групі всі чотири дні, а звичайна група дорослих присутня весь тиждень. Іншими словами, у вас завжди є знайомі обличчя 😊 Ми пропонуємо фрукти, напої та закуски, але беремо з собою упакований ланч. Спільна обідня перерва прибл. 11:30 щодня.  
 
Bobcamp в Лоддефьорді триває з 10:00 до 14:00 з понеділка 27 червня до четверга 30 червня. Обмежена кількість місць. Реєстрація є безкоштовною та обов’язковою: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bobcamplodd

 


 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Bobcamp Loddefjord (27. jun - 30. jun)

Bobcamp Loddefjord (27. jun - 30. jun)

Mandag 27. juni til og med torsdag 30. juni, kan du som går på 5.-7. trinn bli med på Bobcamp på Loddefjord bibliotek.

  • Mandag 27. juni
  • 10:00 - 14:00
  • Loddefjord bibliotek
  • GRATIS
Dette blir en morsom uke for deg som liker å lage ting, og å teste ut ulike kreative teknikker og uttrykk sammen med andre. Her får du blant annet prøve deg på tegning og illustrasjon, skyggeteaterverksted, vinyltrykk på handlenett, 3d-design/printing, og bygging, programmering og kappløp med Lego-roboter. I tillegg får du møte helt ekte forfattere som du kan spørre om alt du lurer på når det gjelder bøkene deres!
 
Forskjellige kursholdere kommer innom for å lære fra seg det de kan, men du er i samme gruppe alle fire dagene, og en fast gjeng med voksne er til stede hele uken. Du har med andre ord alltid kjente fjes å forholde deg til 😊
 
Vi byr på frukt, drikke og snacks, men ta med matpakke/lunsj. Felles lunsjpause er ca. kl. 11:30 hver dag.
 
Bobcamp på Loddefjord varer fra klokken 10:00-14:00 mandag 27. juni til og med torsdag 30. juni.
 
Gratis, begrenset antall plasser og bindende påmelding for alle fire dager: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bobcamploddefjord.

/

IN ENGLISH

Sign up for this year's summer camp at Loddefjord library!
 

Monday 27 June through Thursday 30 June, we invite you that is 10-13 years old to join BOBCAMP at Loddefjord library. 

This will be a fun week for you who like to create things and test out different creative techniques. You get to try drawing and illustration, shadow theatre workshop, vinyl printing on shopping nets, 3D design/printing, building, programming and racing with Lego robots. In addition, you will meet real authors who you can ask about everything you wonder about when it comes to their books! 

Different instructors come by to learn what they can, but you are in the same group all four days, and a regular group of adults is present all week. In other words, you always have familiar faces to relate to 😊 We offer fruit, drinks and snacks, but bring a packed lunch. Joint lunch break is approx. 11:30 every day. 

BOBCAMP at Loddefjord lasts from 10:00-14:00 Monday 27 June until Thursday 30 June. A limited number of places. The registration is free and binding: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bobcamplodd 

/

Українська

Запишіться на цьогорічний літній табір у бібліотеці Loddefjord! 
З понеділка 27 червня по четвер 30 червня ми запрошуємо всіх від 10 до 13 років приєднатися до Bobcamp у бібліотеці Лоддефьорда.  
 
Цей тиждень буде веселим для всіх тих, хто любить створювати речі та випробовувати різні креативні техніки. Ви можете спробувати малювання та ілюстрації, майстер-клас театру тіней, вініловий друк на торгових мережах, 3D дизайн/друк, конструювання, програмування та перегони з роботами Lego. Крім того, ви зустрінете справжніх авторів, у яких ви зможете запитати про все, що вас цікавить, коли мова йде про їхні книги!

Різні інструктори приходять, щоб ви дізналися, що вони можуть, але ви перебуваєте в одній групі всі чотири дні, а звичайна група дорослих присутня весь тиждень. Іншими словами, у вас завжди є знайомі обличчя 😊 Ми пропонуємо фрукти, напої та закуски, але беремо з собою упакований ланч. Спільна обідня перерва прибл. 11:30 щодня.  
 
Bobcamp в Лоддефьорді триває з 10:00 до 14:00 з понеділка 27 червня до четверга 30 червня. Обмежена кількість місць. Реєстрація є безкоштовною та обов’язковою: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bobcamplodd