Du ser det ikke før du tror det - seminar om pornografi og overgrep

Hvor: Laksevåg bibliotek
Når: Fredag 29. april kl. 10.00 - 14.30

Påmeldinghttps://bergenkommune.pameldingssystem.no/du-ser-det-ikke-for-du-tror-det-seminar-om-pornografi-og-overgrep

Seminaret er støttet av Fritt Ord.


Program

09.45 - Velkommen og lett servering.

10.00
- Kort introduksjon ved møteleder Kjersti Egge.


10.15
- Det mørkeste rommet med Ingunn Røren og Hilde Reikrås.
Det mørkeste rommet er historien om Operasjon Dark Room, norgeshistoriens største etterforskning av seksuelle overgrep mot barn. Pedofile nettverk med familiefedre og samfunnstopper ble avslørt. Etterforskningen avdekket også at mange norske barn og unge ble utsatt for nettovergrep mens de tilsynelatende var trygge, hjemme på rommene sine. I Det mørkeste rommet forteller ofre, pårørende, etterforskere og overgripere om sine erfaringer. Samlet gir de en unik innsikt i den verdenen norske barn møter på nett.

I dette foredraget får du som har barn eller jobber med barn vite hvordan du kan beskytte dem.

11.00 - Bør vi ta pornopraten? Med Ragnhild Lindahl Torstensen.
Porno er i dag et par tastetrykk unna, og stadig flere barn og unge i Norge oppgir at de ser på porno. Hva er karakteristisk for den pornoen som barn og unge ser, og hvilken påvirkning har denne eksponeringen for pornografi på barn og ungdommers selvbilde, helse og relasjoner? Utfordrer denne pornoen verdier som vi ellers holder høyt i samfunnet, som handler om antirasisme og likestilling, frihet fra vold og tvang? Bør skolen og foreldre ta pornopraten med barn og ungdom, og i så fall hvordan?

11.45 - Pause og lett servering.

12.00 - Vold og overgrep; individ og samfunnsperspektiv med Camilla Ryther Johannessen.
Voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er et av de største samfunnsproblemene vi har i dag. Hva slags overgrep ser man og hva slags hjelp tilbys overgrepsutsatte? Hva forteller forekomststudier om hvor mange som utsettes for seksuell vold og vold i partnerforhold? Hvilke konsekvenser har overgrep på individet og hvilke ringvirkninger har dette for samfunnet som helhet? Hvordan kan vi møte mennesker i krise på en så god måte at det bringer kvalitet i den enkeltes liv og skaper tillit til samfunnet for de mange?

12.45 - Panelsamtale, foreleserne.

13.00 - Pause og lett servering.

13.45 - Åpen samtale med publikum.


Foredragsholdere

Hilde Reikrås er politioverbetjent og avsnittsleder i Vest politidistrikt. Hun startet og ledet Operasjon Dark Room, og er tildelt flere priser for sitt arbeid, blant annet Redd Barnas rettighetspris.

Ingunn Røren er grave- og featurejournalist i Aftenposten og A-magasinet. Hun har skrevet en rekke saker om overgrep mot barn og konsekvensene det får. I 2014 vant hun SKUP-prisen for Jannes historie (del 1 og del 2).


Camilla Ryther Johannessen er utdannet sykepleier med videreutdanning i rusbehandling, sexologi og tar nå videreutdanning i Vold i nær relasjon. Hun har erfaring fra arbeid med rusmisbrukere og jobbet gjennom mange år på Pro Sentrets helseavdeling, med ivaretakelse av prostituerte. Hun er nå ansatt som spesialsykepleier på Overgrepsmottaket i Oslo, og har jobbet der i 7 år. Hun har hatt et særlig fokus på sårbare grupper, og vil dele erfaringer fra mange år i jobb som sykepleier med rusmisbrukere, prostituerte og overgrepsutsatte.


Ragnhild Lindahl Torstensen er samfunnsviter og daglig leder i ungdomsorganisasjonen Lightup Norway. Lightup jobber med forebygging av menneskehandel og seksuell utnyttelse. Gjennom arbeidet i organisasjonen har hun fordypet seg i tematikken ungdom og pornobruk, utviklet
undervisningsmateriell for ungdommer om porno, og snakket med ungdommer over hele Norge om temaet. Dette la grunnlaget for at hun sammen med kollegaen Jeanette Kalmar Frøvik nå har skrevet Norges første håndbok om emnet, med foreldre og lærere som primærmålgruppe.

Pornoprat er deres første bok. Boken er en samtaleveileder til foreldre og lærere, og inneholder praktiske, alderstilpassede tips til hvordan ta praten. Forfatterne er også aktuelle med et kapittel i fagboken Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen, utgitt på Universitetsforlaget.