av Lene Olszeth sist endret 2022-03-08T12:34:39+02:00
De fleste er enige om at klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Hvorfor er det da så vanskelig å skape endring?
Onsdag 16. mars 18:00
Landås bibliotek

Kontakt

Hvorfor reagerer vi så ulikt på kunnskapen om klimaendringer, når den samme informasjonen er tilgjengelig for oss alle? Og kan koronapandemien lære oss noe om håndteringen av klimakrisen? I dette foredraget setter forsker Rouven Doran våre reaksjoner på klimaendringer under den psykologiske lupen.
Rouven Doran er førsteamanuensis ved det psykologiske fakultet (UiB), og forsker blant annet på bærekraftig forbruk, oppfatninger om klimaendringer og sosial påvirkning.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Klima og psykologi

Klima og psykologi

De fleste er enige om at klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Hvorfor er det da så vanskelig å skape endring?

  • Onsdag 16. mars
  • 18:00 - 19:00
  • Landås bibliotek
  • GRATIS
Hvorfor reagerer vi så ulikt på kunnskapen om klimaendringer, når den samme informasjonen er tilgjengelig for oss alle? Og kan koronapandemien lære oss noe om håndteringen av klimakrisen? I dette foredraget setter forsker Rouven Doran våre reaksjoner på klimaendringer under den psykologiske lupen.
Rouven Doran er førsteamanuensis ved det psykologiske fakultet (UiB), og forsker blant annet på bærekraftig forbruk, oppfatninger om klimaendringer og sosial påvirkning.