av Therese Fluge sist endret 2021-06-10T13:22:17+02:00
Bli med på å feire Bergens klimafestival § 112 på Årstad bibliotek!
Lørdag 12. juni 11:00
Landås bibliotek

FN vil at hele verden skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å nå disse målene. Nå har de laget Bærekraftsbiblioteket, som består av lister med barnebøker tilknyttet hvert av de 17 målene. Årstad bibliotek sin barnebibliotekar Therese presenterer og leser et utdrag av Verden sier ja av Kaia Dahle Nyhus, en bildebok som er høyaktuell for flere av bærekraftsmålene.

Lesestunden egner seg godt for familier med barn i skolealder

Husk påmelding!

Bergen Offentlige  Bibliotek

Klimafestival §112: Lesestund av Verden sa ja

Klimafestival §112: Lesestund av Verden sa ja

Bli med på å feire Bergens klimafestival § 112 på Årstad bibliotek!

  • Lørdag 12. juni
  • 11:00 - 11:20
  • Landås bibliotek
  • GRATIS

FN vil at hele verden skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å nå disse målene. Nå har de laget Bærekraftsbiblioteket, som består av lister med barnebøker tilknyttet hvert av de 17 målene. Årstad bibliotek sin barnebibliotekar Therese presenterer og leser et utdrag av Verden sier ja av Kaia Dahle Nyhus, en bildebok som er høyaktuell for flere av bærekraftsmålene.

Lesestunden egner seg godt for familier med barn i skolealder

Husk påmelding!