av admin sist endret 2021-01-21T11:05:56+01:00
Utlysing av 100% fast stilling som formidler for barn og unge ved Bergen Offentlige bibliotek, arbeidssted for tiden Årstad bydelsbibliotek.

Utlysing av 100% fast stilling som formidler for barn og unge ved Bergen Offentlige bibliotek, arbeidssted for tiden Årstad bydelsbibliotek.

I 2019 åpnet vi et unikt barnebibliotek på Sletten senter, og vi har bruk for deg som vil være med på å utvikle et moderne bibliotek med plass for kunnskap i mange former; litteratur, digitale ressurser, fellesskap og mennesker. Mest av alt skal biblioteket være en plass hvor barn i lokalmiljøet møtes for å lære, dele, undersøke, oppleve, skape og være sammen.  

Vi søker deg som er brennende engasjert i barn og unge, og har lyst til å skape en attraktiv møte plass i Årstad. Du er opptatt av å vite hva barn og unge i bydelen drømmer om, og holder deg orientert om det som skjer nasjonalt og lokalt. Du er opptatt av ulike kulturuttrykk, og er en dyktig formidler av litteratur, digital medier og kultur. Du snakker godt med barn og unge, og engasjerer dem i ulike aktiviteter, slik at dere sammen er med på å skape det nye barnebiblioteket. Du er opptatt av verdien i et flerkulturelt miljø, og ser biblioteket som en aktiv drivkraft i utvikling av Årstad som bydel og lokalmiljø. Du bidrar i et godt og engasjert fagmiljø.

I tillegg til barnebiblioteket på Sletten vil du også har arbeidssted på Landås bibliotek, og disse to bibliotekene utgjør til sammen Årstad bibliotek. Årstad bibliotek er en del av Bergen offentlige bibliotek, med til sammen ca. 130 ansatte og 1,4 million besøkende i året. Årstad bibliotek ligger i en bydel med etnisk og kulturelt mangfold.

Biblioteket er i stadig utvikling, og vi trenger deg som utfordrer oss, og er med på å flytte oss videre.  

 

SE STILLINGEN PÅ FINN:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=123424368

 
Søknadsfrist er 3. februar.