av Arild Ness sist endret 2023-05-11T14:35:32+02:00
Velkommen til kunstnersamtale og en annerledes vandring i nabolaget rundt Ny-Krohnborg fellesbibliotek, med fokus på tilstedeværelse og pust.
Onsdag 24. mai 17:30
Ny-Krohnborg fellesbibliotek
Vandringen er guidet av kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger, og markerer avslutningen på et to-årig samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek om det samskapende verket "Låne pust/serie1". https://www.frantzsenmjanger.com/lane-pust-serie-1/.
 
I forkant av vandringen samtaler kunsthistoriker Renate Rivedal med kunstnerne om verket. Arrangementet er gratis og åpent. Barn i følge med voksne kan også delta på vandringen.
*
*
KUNSTNERSAMTALE MED FRANTZSEN&MJANGER
24.mai kl. 17.30 - 18.00
Pust har siden 2017 vært omdreiingspunktet i arbeidene til kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger, ved å skape og samhandle med glassobjekter de kaller «Avtrykk av pust». I to år har det vært mulig å låne kunstverket “Låne pust/serie 1” til hjemlån på Bergen Offentlige Bibliotek.
I samtalen gir kunstnerne et innblikk i deres kunstneriske praksis. Hvordan jobber de fram arbeidene om pust? Hva er bakgrunnen for utviklingen av verkserien Låne pust? Hvorfor ønsker de å involvere publikum i verkene sine og hvilke erfaringer har de høstet?
Samtalen ledes av Renate Rivedal, kunsthistoriker og kunstanmelder i BT. Rivedal har selv lånt med seg ett performancesett hjem og prøvd det ut.
 
VANDRING MED PUST / NY-KROHNBORG
av Frantzsen&Mjanger
24.mai kl. 18.15 - ca. 19.15
Performancen er en stille vandring i fellesskap i nærområdet rundt biblioteket, der kunstnerne og deltakende publikum holder hver sin glassform i hendene. Glassformene kalles “Avtrykk av pust” og fanger dialogen mellom mennesket som blåste i et anfang varmt, flytende glass og glasset respons på den pusten. Glassets raske overgang fra flytende og varmt til kaldt og hardt glass gjør det mulig å ta vare på dette øyeblikket.
Forberedelser innendørs i biblioteket før avgang. Vandringen varer i ca. en time. Ingen påmelding nødvendig.

 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Vandring med pust på Ny-Krohnborg

Vandring med pust på Ny-Krohnborg

Velkommen til kunstnersamtale og en annerledes vandring i nabolaget rundt Ny-Krohnborg fellesbibliotek, med fokus på tilstedeværelse og pust.

  • Onsdag 24. mai
  • 17:30 - 19:30
  • Ny-Krohnborg fellesbibliotek
  • GRATIS
Vandringen er guidet av kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger, og markerer avslutningen på et to-årig samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek om det samskapende verket "Låne pust/serie1". https://www.frantzsenmjanger.com/lane-pust-serie-1/.
 
I forkant av vandringen samtaler kunsthistoriker Renate Rivedal med kunstnerne om verket. Arrangementet er gratis og åpent. Barn i følge med voksne kan også delta på vandringen.
*
*
KUNSTNERSAMTALE MED FRANTZSEN&MJANGER
24.mai kl. 17.30 - 18.00
Pust har siden 2017 vært omdreiingspunktet i arbeidene til kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger, ved å skape og samhandle med glassobjekter de kaller «Avtrykk av pust». I to år har det vært mulig å låne kunstverket “Låne pust/serie 1” til hjemlån på Bergen Offentlige Bibliotek.
I samtalen gir kunstnerne et innblikk i deres kunstneriske praksis. Hvordan jobber de fram arbeidene om pust? Hva er bakgrunnen for utviklingen av verkserien Låne pust? Hvorfor ønsker de å involvere publikum i verkene sine og hvilke erfaringer har de høstet?
Samtalen ledes av Renate Rivedal, kunsthistoriker og kunstanmelder i BT. Rivedal har selv lånt med seg ett performancesett hjem og prøvd det ut.
 
VANDRING MED PUST / NY-KROHNBORG
av Frantzsen&Mjanger
24.mai kl. 18.15 - ca. 19.15
Performancen er en stille vandring i fellesskap i nærområdet rundt biblioteket, der kunstnerne og deltakende publikum holder hver sin glassform i hendene. Glassformene kalles “Avtrykk av pust” og fanger dialogen mellom mennesket som blåste i et anfang varmt, flytende glass og glasset respons på den pusten. Glassets raske overgang fra flytende og varmt til kaldt og hardt glass gjør det mulig å ta vare på dette øyeblikket.
Forberedelser innendørs i biblioteket før avgang. Vandringen varer i ca. en time. Ingen påmelding nødvendig.