Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Lasse Jørgensen sist endret 2018-11-28T11:42:55+00:00
Practice speaking Norwegian in a group! Vil du øve på å snakke norsk med andre?
Torsdag 7. mars 17:30
Oasen bibliotek

Kontakt

5556 5409

We use questions and pictures and discuss a topic over a cup of coffee or tea. Welcome to the Language Café - no matter how much or how little Norwegian you already know!

Vi snakker om et tema, og bruker spørsmål og bilder. Vi tar en kopp kaffe eller te sammen. Velkommen til språkkafé - uansett hvor mye eller lite norsk du kan!

The café will resume the 17th of January after new years. It will remain a mainstay event every thursday until the 23rd of May, only briefly interrupted by a holiday pause during Easter, thursday the 18th of April.

Kaféen starter opp igjen på nyåret den 17. januar, og vil være et fast innslag hver torsdag frem til 23. mai, kun avbrutt av en kort ferie i påsken, torsdag. 18. april.

Vis interesse på / show interest on Facebook.