av Jorunn Eckhoff Færden sist endret 2016-09-17T01:13:52+01:00
Standardtittel: I høst. Konsertouverture

I biblioteket

  • manuskipt (ukjent)
  • noter
  • CD   LP 
  • konsertprogram
  • lydfil

Komponert

Konsertouverturen ble skevet først for orkester i Roma vinteren 1865-66 og avsluttet 14. mars 1866. Versjonen for 4-hendig klaver kom ut i 1867.

Første trykte utgave

I Höst : en Fantasi for Pianoforte til 4 Händer. - 1867. - Stockholm, Abr. Hirsch. Musikaliska Konstföreningens förlag. Uten pl.-nr.

Fremført første gang

Ukjent

Form

  1. Andante
  2. Allegro agitato

Dedikasjon

Kong Karl XV. av Sverige og Norge

Kommentarer

Konsertpuverturen "I Høst" er Griegs andre forsøk i denne sjangeren. En ufullstendig ouverture for orkester (EG 304) komponert under studietiden i Leipzig var hans første forsøk. Konsertouverturen ble skevet for orkester i Roma vinteren 1865-66 og avsluttet 14. mars 1866. Dagboken fra denne tiden bekrefter det eksakte tidspunktet: Den 14. mars 1866 skrev han "Fuldendt Høstouverturen". 18. mars skrev han til forleggeren Max Abraham: "...dessuten har jeg fullført et dikt for orkester, "I høst", som har interessert meg svært mye". Da Grieg i mai 1866 kom til København viste han ouverturen til Niels W. Gade. Dette, og verkets videre skjebne beskrev Grieg i et brev til Iver Holter den 8. januar 1897:  "Da jeg bragte den til København og viste Gade den, sa han "Det er s'gu noget Skidt, Grieg, gå hjem og lav noget Bedre". Jeg gikk også hjem - og med respekt å si: gråt. Ouverturen var ikke godt instrumentert, det husker jeg. Så lot jeg den ligge av bare motløshet. gjorde et firhendig klaveruttog og spilte dette med Nina i hjemmet. Så sendte jeg denmed i en prisutskrivning av Det Svenske Akademi [1867] til Stockholm. Prisdommerne var Rietz i Dresden, Söderman i Stockholm - og Gade i København. Ouverturen ... fikk  [første-]prisen, ble trykt og utkom 4-hendig i Stockholm. (Gade hadde rimeligvis glemt hele stasen). I 1867 instrumenterte jeg da stykkert og utgav det i partitur hos Peters" (Benestad og Schjelderup-Ebbe,1980. Brevet finnes i Nasjonalbiblioteket). Den opprinnelige orkesterversjonen er forsvunnet. I 1867 ble versjonen for to klaverer og åtte hender  fremført flere ganger i Kristiania. Grieg laget en ny 4-hendig bearbeidelse av den nyinstrumenterte orkesterversjonen.