av Jorunn Eckhoff Færden sist endret 2016-09-17T01:13:58+01:00
Standardtittel: I Høst. Konsertouverture

I biblioteket

  • manuskipt
  1. BOB
  2. Willem-Mengelberg-Archiv, Amsterdam

Komponert

Konsertouverturen ble skevet først for orkester i Roma vinteren 1865-66 og avsluttet 14. mars 1866. Grieg instrumenterte den på nytt i 1887. 

Første trykte utgave

Im Herbst : Concert-Ouverture : für grosses Orchester, Op. 11. - Oktober 1888. - Leipzig, C.F. Peters. Pl.-nr. EP 2431 (Partitur), 7212 (Stemmer)

Fremført første gang

29. August 1888 under Birmingham Musical Festival. Orkesteret ble ledet av Hans Richter

Form

  1. Andante
  2. Allegro agitato

Dedikasjon

Kong Karl XV. av Sverige og Norge

Kommentarer

Konsertpuverturen "I Høst" er Griegs andre forsøk i denne sjangeren. En ufullstendig ouverture for orkester (EG 304) komponert under studietiden i Leipzig var hans første forsøk. Konsertouverturen ble skevet for orkester i Roma vinteren 1865-66 og avsluttet 14. mars 1866. Dagboken fra denne tiden bekrefter det eksakte tidspunktet: Den 14. mars 1866 skrev han "Fuldendt Høstouverturen". 18. mars skrev han til forleggeren Max Abraham: "...dessuten har jeg fullført et dikt for orkester, "I høst", som har interessert meg svært mye". Da Grieg i mai 1866 kom til København viste han ouverturen til Niels W. Gade. Dette, og verkets videre skjebne beskrev Grieg i et brev til Iver Holter den 8. januar 1897:  "Da jeg bragte den til København og viste Gade den, sa han "Det er s'gu noget Skidt, Grieg, gå hjem og lav noget Bedre". Jeg gikk også hjem - og med respekt å si: gråt. Ouverturen var ikke godt instrumentert, det husker jeg. Så lot jeg den ligge av bare motløshet, gjorde et firhendig klaveruttog og spilte dette med Nina i hjemmet. Så sendte jeg den med i en prisutskrivning av Det Svenske Akademi [1867] til Stockholm. Prisdommerne var Rietz i Dresden, Söderman i Stockholm - og Gade i København. Ouverturen ... fikk  [første-]prisen, ble trykt og utkom 4-hendig i Stockholm. (Gade hadde rimeligvis glemt hele stasen). I 1867 instrumenterte jeg da stykkert og utgav det i partitur hos Peters" (Benestad og Schjelderup-Ebbe,1980. Brevet finnes i Nasjonalbiblioteket). Den opprinnelige orkesterversjonen er forsvunnet. I 1867 ble versjonen for to klaverer og åtte hender  fremført flere ganger i Kristiania. Grieg laget en ny 4-hendig bearbeidelse av den nyinstrumenterte orkesterversjonen.