av Jorunn Eckhoff Færden sist endret 2016-09-17T02:13:29+02:00
Standardtittel: Hjertets Melodier

I biblioteket

Komponert

Sangene ble komponert i København i 1864

Første trykte utgave

Hjertets Melodier : af H.C. Andersen. - April 1865. Kjöbenhavn, Chr. E. Hornemans Forlag. Pl.-Nr. 91

Fremført første gang

Ukjent

Form

  1. To brune Øjne
  2. Du fatter ej Bølgernes evige Gang
  3. Jeg elsker Dig (Min Tankes Tanke ene Du er vorden)
  4. Min Tanke er et mægtigt Fjeld

(Tekster: Hans Christian Andersen)

Dedikasjon

Hans Christian Andersen

Kommentarer

I 1875, eller begynnelsen av 1976, kom den første tyske utgaven på Carl Simon i Berlin. C.F. Peters fikk forlagsrettighetene for alle land utenom Norden i 1885.