av Jorunn Eckhoff Færden sist endret 2016-09-17T02:13:32+02:00
Standardtittel: Sonater, klaver, op. 7, e-moll

I biblioteket

Komponert

Komponert i Danmark på forsommeren 1865. Revidert i 1887, med bl.a. 25 takter i strøket i finalen.

Første trykte utgave

Sonate (E moll) für das Pianoforte, Op. 7 / von Eduard Grieg. - 1866. Leipzig, Breitkopf & Härtel. Pl.-nr. 10990

Fremført første gang

Ukjent

Form

  1. Allegro moderato
  2. Andante molto
  3. Alla Menuetto, ma poco più lento
  4. Finale. Molto allegro

Dedikasjon

Niels Wilhelm Gade

Kommentarer

2. desember 1865 sendte Grieg manuskriptet til forlaget Breitkopf & Härtel, som straks sa seg villig til å trykke sonaten. Det ble tydeligvis ikke avtalt noe honorar. I 1882 ga samme forlag ut 3. sats, Menuett, i en orkesterversjon av Robert Henriques. Grieg var tydelig fornøyd med orkestreringen og omtalte den som  klangfull. I 1887 ble det nødvendig med en ny utgave, ettersom Grieg hadde revidert sonaten. Breitkopf & Härtel publiserte den, noe også C.F. Peters gjorde samtidig, og innlemmet den dermed i sin Grieg-katalog. I 1875 kom C.C. Lose i København ut med en lisensutgave, som Wilhelm Hansen videreførte i 1879. 1887-revisjonen til Grieg ble aldri innlemmet i Wilhelm Hansens utgaver.