av Jorunn Eckhoff Færden sist endret 2016-09-17T01:13:45+01:00
Standardtittel: Romancer og Ballader til Digte af A. Munch

I biblioteket

- Nr. 4. Udfarten (i Det Kongelge Bibliotek, København og Mediateket - musikk, Nasjonalbiblioteket, Oslo)

Komponert

Sangene ble komponert fra 1863 (nr. 3) til 1866 (nr. 1, 2 og 4).

Første trykte utgave

Romancer og Ballader til Digte af A. Munch. - Desember 1866. Kjøbenhavn, Emil Erslev (Hornemans & Erslev). Pl.-nr. 654

Fremført første gang

Ukjent

Form

  1. Harpen (Et Sagn nu mig drages til Minde)
  2. Vuggesang (Sov min Søn, o slumre sødt!)
  3. Solnedgang (Nu daler Solen sagte ned)
  4. Udfarten (Det var en dæmrende Sommernat)

(Tekster: Andreas Munch)

Dedikasjon

Erika Lie

Kommentarer

Grieg hadde opprinnelig tenkt å gi ut sangsyklusen som "Sange og Romancer til Digte af H.C. Andersen og A. Munch" (se manuskriptet).  I 1866 forberedte Grieg et nytt hefte med sanger som han overbrakte musikkforlegger Emil Erslev. I november 1866 meddelte han Erslev i et brev at han utelukkende ville ha Munch-sanger i heftet, og la ved en nykomponert sang, nr 4, Udfarten. Heftet var på dette tidspunktet klar for trykking, men ble omarbeidet etter komponistens ønsker. H.C. Andersen-sangene ble senere utgitt i op. 15.