Kodeklubb for innføringsklasser

Innføringsklassene til Rothaugen skole og Åstveit skole kom til biblioteket for en litt annerledes skoletime.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank har vi fått til en alternativ måte for elever å kunne komme i gang med kreativt utforskning av digitale verktøy. På kodeklubbene skal barna lære å bruke et grafisk grensesnitt til å programmere elementer i fortellinger eller spill. Barna lærer matematikk og logikk, og å bryte ned oppgaver i sekvenser. Programmet som brukes på kodeklubben heter Scratch og er utviklet ved MIT Media Lab for å hjelpe barn å tenke kreativt, resonnere systematisk og å jobbe sammen, noe som er viktige egenskaper for alle, uansett livssituasjon. Med Scratch kan man uttrykke seg gjennom å lage historier, spill og animasjoner, og samtidig lære grunnleggende programmering. Opplegget ble og arrangert som en del av prosjektet Kreative Læringspakker.

Åstveit skole sitt opplegg ble arrangert i samarbeid med HackBergen, som bidro med kurs i lodding og 3D-printer.

På den siste kursdagen fikk elevene og en smakebit på noen av læringspakkene som vi tilbyr skolene, som VR. 

Takk til begge skolene for deltagelsen!

 

Hvorfor har vi dette som en læringspakke?

Som folkebibliotek har vi til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Med mulighetene som ligger i det digitale har biblioteket også blitt en arena for nye medier og nye former for informasjonskompetanse og kunnskap. Barn og ungdom er et viktig satsingsområde for oss. Vi har faste kodeklubber for barn mellom 8-16 år, men opplever at de fleste deltagerene er norske, og gjerne fra ressurssterke familier. Vi ønsker at dette populære tilbudet og våre ressurser innen kreativ læring også skal komme flyktninger til gode.