Cora Sandel: Kranes konditori

av Birgit Bjørgum sist endret 2016-07-21T11:15:22+01:00 Foto og bokomtale: Gyldendal
Kranes konditori er Cora Sandels mest populære roman og samtidig noe av det kunstnerisk mest raffinerte hun forfattet.
Cora Sandel

Kranes konditori

Gyldendal, 1950, Norge

Cora Sandel
To mennesker, den livstrette Katinka Stordal og rallaren Stivhatten, begge ensomme og på en måte utstøtte, møtes tilfeldig på Kranes konditori i en by nordpå. De føler en eller annen kontakt seg i mellom, og begynner å åpne seg for hverandre, fortelle om sitt liv, om de tilfeldigheter og den angst som førte dem på feil kurs. Cora Sandel tegner småbymiljøet omkring Kranes konditori med mesterhånd, og gjør aktørene levende og troverdige med humor, treffsikkerhet og stor menneskekunnskap.